RIT nummer 14 (juni 2012)

Tillhör du den stora skara boktokar som ser fram emot att snart få breda ut sitt badlakan på en solig plats med en fikakorg och en noga utvald bok för sommarläsning? Som lästid är sommaren både fantastisk och svårbemästrad: ledigheten lockar oss att rada upp alla de där hyllvärmarna och tänka att ”nu ska jag verkligen …” samtidigt som solen och havet och mormors midsommartårta lockar åt helt andra håll. Vilket skall du välja?

Misströsta icke! RIT-redaktionen kommer med lästips som bör göra alla nöjda, i form av ett temanummer om en av 1900-talets stora filosofer - Emmanuel Lévinas. Trots att han ibland karakteriseras som svår och otillgänglig läses han inom vitt skilda fält och på olika sätt. Ett av Lévinas huvudverk, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, publicerades första gången 1961. Det innebär att det fyllde 50 år förra året. Detta uppmärksammades naturligtvis på olika håll. Inte minst vid CTR, där man den 8 december 2011 arrangerade en temadag där fem forskare från CTR, från Södertörns högskola och från Universitetet i Umeå presenterade sina läsningar av Totalité et infini. RIT har nu glädjen att publicera ett antal av bidragen till detta filosofiska symposium.

Totalité et infini utkom alltså för första gången på franska 1961 och finns nu tillgänglig som pocketbok. Den har också översatts till flera språk, tyvärr inte till svenska, men väl till engelska med titel Totality and Infinity. Lévinas utvecklade senare sina tankar i sitt andra huvudverk Autrement qu’être ou au-delà de l’essence som även den finns i pocketutgåva och på engelska (Otherwise Than Being or Beyond Essence). För den som söker en mer lättillgänglig text där Lévinas själv utvecklar sina tankar finns intervjuboken Éthique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo. Denna finns även på svenska: Etik och oändlighet. Samtal med Philippe Nemo. På svenska finns också Peter Kemps Emmanuel Lévinas – En introduktion.

Med detta är alltså läsmöjligheterna totala och oändliga. Låt artiklarna bli din startpunkt för en sommarlång filosofiskola där du förlorar dig i djuplodande storverk ett efter ett. Eller gör dem till både inledning och sammanfattning, det sista du läser innan badlakan och fikakorg får fullständig uppmärksamhet. Vilket du än väljer så tror och hoppas RIT-redaktionen att detta storslagna vårterminens sista nummer förebådar en riktigt

GLAD SOMMAR!

Innehåll RIT nr 14

Prenumenera på RIT!

Vill du bli informerad när ett nytt nummer av RIT släpps? Anmäl dig då hos redaktionen genom att skriva ett par rader till martin.lundteol.luse
RIT happens!