RIT nummer 13 (januari 2012)

Otursnumret RIT nr 13 är här! Och visst har ett par oturliga fenomen smugit sig in i redaktionsarbetet denna gång: feltryck, sjukdomar och försvunna papper som dock dök upp igen. Efter hårt arbete är därför resultatet är lika aptitretande som alltid: Film, filosofi, serietidningar, långresor, politik, ritualstudier och religiösa konflikter - RIT har allt för dig som vill förstå fenomenet religion och hur det präglar vår värld.

I numrets första artikel "Om individer, personer och en itusågad verklighet" låter religionsfilosofen Matz Hammarström läsaren möta ett par av de stora klassikerna: Martin Bubers bok "Jag och Du" och Andrej Tarkovskijs film Nostalghia. Vad har dessa verk gemensamt och vad har de att säga om människans förhållningssätt till tingen, världen och sig själv? Den som vill veta ännu mer om ämnet efter att ha läst artikeln kan höra Matz Hammarström föreläsa över ämnet torsdagen den 29/3 2012, kl 20.00. Då håller han ett föredrag med rubriken "Uppmärksamhetens mystik i Tarkovskijs film Nostalghia" på Allhelgonagården i Lund, dit RIT:s läsare är särskilt välkomna.

Kursen Religionsvetenskaplig fältkurs blev startskottet för artikeln "Pannprick skapar vänskapsband", som visar hur den traditionella hinduiska pricken i pannan blir ett viktigt verktyg i religionsdialogen i ett tempel i indiska Himalaya. CTR-studenterna Alexandra Tilstam och Henette Wester presenterar resultaten från den forskningsresa de företog sig inom ramen för kursen, och berättar om en rit som spränger alla sociala gränser.

Ännu ett fältarbete rapporteras i "Sri Lanka Muslim Congress' Rise to power". Författaren Andreas Johansson är doktorand i religionshistoria vid CTR och undersöker vilken roll den muslimska minoriteten på Sri Lanka har i landets politiska samhälle. Förändringarna är många, konflikterna är svåra, och Johansson spår en tuff framtid för ett muslimskt politiskt parti. Bered dig på att möta Stålmannen, Batman, Snobben – och Jesus. Doktoranden Martin Lund avslutar RIT nr 13 med "Gud i fyrfärgstryck. Om tecknade serier, moral och teologi." där fenomenet serieteologi diskuteras. Hur avspeglas religiös moral i de teckande serierna, och är det medvetet, slumpartat eller både och? Om detta och om sin serieanknutna avhandling i judaistik föreläser Martin Lund om på HT-dagarna i Lund. Hans föredrag "Serieteologier – Tecknade serier som en guide till god livsföring" ges fredagen den 23/3 2012.

Med detta konstaterar alltså redaktionen det vi redan visste: inget område står opåverkat av religion, vilket ger artiklarna en mångfald väl värd att begrundas. Som vanligt är våra artiklar populärvetenskapligt skrivna och lättillgängliga för dig som är intresserad av någon av de frågor som tas upp i nr 13.

Innehåll RIT nr 13

Prenumenera på RIT!

Vill du bli informerad när ett nytt nummer av RIT släpps? Anmäl dig då hos redaktionen genom att skriva ett par rader till martin.lundteol.luse
RIT happens!