RIT nummer 12 (oktober 2011)

RIT är här, lagom till höstrusket! Nummer 12 bjuder som förväntat på allt du behöver för en trevlig stund i soffan – litterära klassiker och sex. Vi inleder läsningen med den tredje och avslutande delen av fil. dr. Stefan Anderssons artikel om Spinozas inflytande på Bertrand Russells tänkande. När artikeln nu offentliggjorts i sin helhet avslutar vi med att även publicera en målning av artikelförfattaren som illustration. De tidigare två delarna av artikeln hittar du också här på hemsidan. Ytterligare en filosofisk klassiker möter vi i fil. dr. Patrik Fridlunds artikel ”Frihet är det bästa ting – John Stuart Mill om friheten”. Ständigt aktuella frågor som yttrandefrihet och moralens plats som privat eller offentlig fråga diskuteras utifrån både Mills tid och vår egen i Fridlunds analys av den engelske filosofens frihetstänkande. Efter klassikerna har vi nöjet att publicera två artiklar av helt annorlunda karaktär. Som ett led i RIT:s strävan att ge insyn i CTR:s pågående kursverksamhet publicerar vi här för första gången två studentarbeten.  RIT vill rikta ett särskilt tack till författarna och hoppas kunna publicera fler studentbidrag av samma höga klass. Med ”Är det det här du kallar kärlek? Om äktenskapsmetaforen som pseudopornografi i de gammaltestamentliga profettexterna. Recension av Battered love: Marriage, Sex, and Violence in the Hebrew Prophets (1995) av Renita Weems” visar teol. stud. Melina Blomqvist, Peter Pettersson och Anette Rajaniemi på några av de problem som kan uppstå när en modern läsare möter svåra bibeltexter som ligger långt från dagens människosyn. Samtidigt får läsaren en inblick i vilka frågor som berörs på en kurs i bibelvetenskap. Höstnumret avslutas sedan av Malin Beckman, student i mänskliga rättigheter, som diskuterar ”Sexualitet och mänskliga rättigheter – vad är kopplingen?” Författaren framhåller att människovärdet inte kan respekteras om inte individens sexualitet respekteras, och visar hur problematiskt det har varit att försöka inlemma denna aspekt i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter. Med detta kvarstår för redaktionen endast att önska läsarna en god läsning och en trevlig höst!

Innehåll RIT nr 12

Prenumenera på RIT!

Vill du bli informerad när ett nytt nummer av RIT släpps? Anmäl dig då hos redaktionen genom att skriva ett par rader till martin.lundteol.luse
RIT happens!