RIT nummer 11 (maj 2011)

Kära läsare!

Majnumret RIT nr 11 bjuder på gammalt, nytt, och nygamla mellanting. Bröd, filosofi och moraliska dilemman är några av byggstenarna i vårterminens sista RIT. Rit nr 11 inleds med en debattartikel om en högaktuell miljöfråga, som egentligen rör mycket mer än miljön. ”Många hotade arter verkar inte ha något större estetiskt eller kulturellt värde, åtminstone inte för de flesta människor.” Så skriver etikern Anders Melin, fil. dr., och ställer frågan om bara människan har en moralisk status. Om vi ska bevara hotade arter, ska vi göra det för vår skull eller för deras egen? Var går gränsen för vad som kan krävas av oss? Resan i den mystika njutningsvärld som påbörjades i nummer 10 fördjupas här med artikeln Marginalanteckningar av Ervik Cejvan, doktorand i religionsfilosofi. Han diskuterar samspelet mellan njutning, mystik och det gudomligas plats i mänskliga relationer, allt med utgångspunkt i Lacans filosofi. ”Njutning är en sorts vetande, men i njutningen finns ingen förbindelse.” Kan det då finnas en förbindelse inom en sexuell relation? En riktig långkörare i RIT dyker också upp. Fil. dr. Stefan Andersson skriver om Bertrand Russells försök att förstå och sätta ord på sin egen religiositet, och hur han i dessa försök hämtade inspiration från bland andra Spinoza. Wittgenstein ansåg att Russell talade om sådant om vilket man borde tiga – vad tycker RIT:s läsare? Detta är del 2 av ”Spinozas inflytande på Bertrand Russells personliga religion”. Del 1 kan du hitta i RIT nr 9 här. Den tredje och avslutande delen publiceras i RIT nr 12. Slutligen kommer Lars Rydbeck, docent, univ. lektor em., med fler tankar om översättningar av Fader vår. Under de senaste decennierna har ett flertal översättningar cirkulerat i kyrkan och, enligt artikelförfattaren, förvirrat församlingarna. Borde inte Kyrkan kunna enas om en ordalydelse i en så central och ofta använd bön som Fader vår? Med detta önskar RIT-redaktionen sina läsare en trevlig läsupplevelse och en behaglig sommar. Nummer 12 kommer att publiceras i början av höstterminen. Det är nämligen en av universums grundläggande lagar – RIT happens!

Innehåll RIT nr 11

Prenumenera på RIT!

Vill du bli informerad när ett nytt nummer av RIT släpps? Anmäl dig då hos redaktionen genom att skriva ett par rader till martin.lundteol.luse
RIT happens!