RIT nummer 10 (januari 2011)

Kära läsare!

Efter en tids uppehåll ser du nu äntligen framför dig ett nytt och fräscht nummer av Religionsvetenskaplig Internettidskrift (RIT). Från starten 2001 drevs RIT fram till 2006 av Curt Dahlgren och Marcus Lecaros som hann ge ut nio nummer innan verksamheten lades på is under en tid. Nu är alltså RIT tillbaka. Vad är då egentligen RIT? Grundarna skriver följande ord om tidskriften och återuppväckandet: 
"Ibland sker mirakel! RIT (Religionsvetenskaplig InternetTidskrift) har nämligen inte insomnat i stillhet utan av unga krafter väckts ur en femårig dvala.  Syftet med RIT, som vi som tidigare utgjorde dess redaktion utryckte det, var att nå en bred allmänhet med aktuella och lättillgängliga artiklar som på olika sätt kommenterade mer eller mindre aktuella händelser av både religions- och världspolitisk, inomvetenskaplig och av mer allmänkulturell karaktär. Vår förhoppning är att den nya redaktionen, även med ändrat syfte, ska, liksom vi, få känna glädje och uppskattning i sitt arbete med tidskriften, inte minst genom nya (och gamla!) läsares positiva responser."
Initiativtagare till RIT, tillika dess redaktion åren 2001-2006
prof em Curt Dahlgren och IT-ansvarig/doktorand Marcus Lecaros.
Av detta förstår den nya redaktionen att det är ett spännande arbete vi har att se fram emot. De nummer av RIT som hann publiceras under 2001-2006 bjöd på ett välblandat material som presenterade aktuell forskning från en mängd olika ämnen. Vi hoppas kunna erbjuda samma höga standard och varierade innehåll även fortsättningsvis. Därför är vi glada att ha en bred ämneskompetens även i redaktionen, som nu består av Linnéa Gradén, doktorand i Gamla testamentets exegetik, Matz Hammarström, doktorand i religionsfilosofi, och Martin Lund, doktorand i judaistik. Dessutom kommer Marcus Lecaros att även i fortsättningen svara för layout och övrig teknisk hantering av publikationen och för detta vill den nya redaktionen uttrycka sitt varmaste tack. Vi fortsätter det påbörjade arbetet med att på ett enkelt sätt sprida aktuell forskning till allmänheten, och beskriver i vår programförklaring RIT:s uppgift såhär:
Den grundläggande tanken bakom tidskriften är att tillgängliggöra CTR:s resurser genom att publicera populärvetenskapliga artiklar och recensioner av hög kvalitet, riktade till en intresserad allmänhet. Med RIT uppfyller CTR universitetets så kallade ”tredje uppgift”, det vill säga att sprida idéer, forskningsresultat, med mera, till allmänheten på ett lättillgängligt sätt. Vårt mål är att genom löpande publikation sprida den vetenskapliga kunskap som dagligen produceras i huset i samtliga av institutionens forskningsämnen.  
Det är vår förhoppning att kunna fortsätta ge ut en högkvalitativ och lättillgänglig publikation med engagerande och aktuellt material från CTR. Passande nog blir det första numret med den nya redaktionen även något av ett jubileumsnummer: det publiceras lagom till tioårsjubileet av tidskriftens startande, och kommer dessutom ut som nummer 10. Det är med andra ord en salig blandning av känslor förknippade med detta nummer av RIT, som står för både gammalt och nytt – precis som innehållet i artiklarna. Läs och njut!

Innehåll RIT nr 10

Prenumenera på RIT!

Vill du bli informerad när ett nytt nummer av RIT släpps? Anmäl dig då hos redaktionen genom att skriva ett par rader till martin.lundteol.luse