RIT: nummer 1-9 (2001-2006)

RIT, Religionsvetenskaplig InternetTidskrift, var en webbaserad populärvetenskaplig tidskrift från CTR som var verksamt åren 2001-2006 (Initiativtagare till RIT, tillika dess redaktion, var prof em Curt Dahlgren och IT-ansvarig/doktorand Marcus Lecaros). I RIT fick lärare, forskare och doktorander vid institutionen en möjlighet att informera om den forskning som bedrevs vid CTR. RIT ville därmed råda bot på de fördomar som man mötte inom och utanför universitetet om religionsvetenskaplig och teologisk forskning. En viktig poäng med RIT var att de artiklar som publicerades i tidskriften skulle vara aktuella, lättillgängliga och därmed användbara för alla. RIT vände sig därför inte bara till en akademisk publik utan också till alla som var intresserade av frågor som på något sätt har med religion och livsfrågor att göra. RIT kom att innehålla sextioen artiklar fördelade på nio nummer. Några av artikelförfattarna är fortfarande verksamma vid CTR (många av dem har dock nya titlar!). Artiklarna har genom åren visat sig vara mycket eftersökta. Du hittar dem nedan. Välkommen till RIT!

Nr 1 | Maj 2001

ArtikelFörfattare
1FD Stefan Arvidsson
2Prof Curt Dahlgren
3Teol lic Inger Eriksson
4TD Anna J Evertsson
5TK Irene von Görtz-Wrisberg
6Prof Samuel Rubenson
7TD James Starr
8Prof Catharina Stenqvist
9FK Åsa Trulsson
10TK Sinikka Neuhaus
11Prof Curt Dahlgren

Nr 2 | Oktober 2001

(Detta andra nummer av RIT gavs ut på grund av de tragiska händelserna i USA den 11 september 2001 och konsekvenserna av dessa)

ArtikelFörfattare
12Prof Jan Hjärpe
13Docent Leif Stenberg
14Prof Göran Bexell
15Prof em Birger Olsson
16TD Göran Eidevall
17Prof Curt Dahlgren

Nr 3 | Februari 2002

ArtikelFörfattare
18TD Martin Bergman
19TD Eva-Lotta Grantén
20FM Ann Heberlein
21Prof Anders Jarlert
22Prof em Birger Olsson
16FD Jonas Otterbeck
24FD Magnus Zetterholm

Nr 4 | December 2002

ArtikelFörfattare
25TD Martin Bergman
26Prof Jan Hjärpe
27FK Kristina Myrvold
28FK Katarina Plank

Nr 5 | Juni 2003

ArtikelFörfattare
29FK André Möller
30FK, FM Patrik Fridlund
31FK Ulla Thoresen
32FD Anne-Christine Hornborg
33FD Stefan Andersson
34TD Anna Davidsson Bremborg
35FM Ann Heberlein
36Prof Fredrik Lindström

Nr 6 | November 2003

ArtikelFörfattare
37TD Anna Davidsson Bremborg
38Prof Curt Dahlgren
38TD Anna J Evertsson
39Prof Curt Dahlgren & TD Jan Hermanson

Nr 7 | Mars 2004

ArtikelFörfattare
40FD Stefan Andersson
41FK, FM Patrik Fridlund
42TD Eva-Lotta Grantén
43FK Göta Johansson
44FK Kristina Myrvold
45Docent Lars Rydbeck

Nr 8 | September 2004

ArtikelFörfattare
46FD Anne-Christine Hornborg
47FD Torsten Jansson
48FK Ann Kull
49Prof em Tryggve Mettinger
50Prof em Tryggve Mettinger
51TD Dieter Mitternacht
52FK André Möller

Nr 9 | Januari 2006

ArtikelFörfattare
53FD Stefan Andersson
54FD Stefan Andersson
55Docent Stephan Borgehammar
56TD Eva-Lotta Grantén
57TD Runar M. Thorsteinsson
58Doktorand Karin Johansson
59TD Jonas Svensson
60TD André Möller
61Docent Lars Rydbeck

RIT:s "credo"

"RIT är tänkt att fungera som en nyckel som öppnar upp för insyn till den mångfacetterade forskning och undervisning som bedrivs på CTR. Den akademiska världen beskylls ofta för att producera kunskap på ett för allmänheten obegripligt, låst, språk. RIT:s innehåll är därför populärvetenskapligt och på så sätt öppet och tillgängligt för alla intresserade. Vi hoppas att alla som är att intresserade av alla tänkbara varianter och aspekter av religion kommer att ha stor nytta av de artiklar som publiceras i RIT." Ur RIT nr 1, 4 maj 2006