RIT | Religionsvetenskaplig internettidskrift

Vad är RIT?

RIT, Religionsvetenskaplig Internettidskrift, är en webbaserad populärvetenskaplig tidskrift från CTR. I RIT får lärare, forskare och doktorander vid institutionen en möjlighet att informera om den forskning som bedrivs vid CTR. RIT vill därmed råda bot på de fördomar som man möter inom och utanför universitetet om religionsvetenskaplig och teologisk forskning. En viktig poäng med RIT är att de artiklar som publiceras i tidskriften skall vara aktuella, lättillgängliga och därmed användbara för alla. RIT vänder sig därför inte bara till en akademisk publik utan också till alla som är intresserade av frågor som på något sätt har med religion och livsfrågor att göra.

RIT återuppstår!

Från starten 2001 drevs RIT fram till 2006 av Curt Dahlgren och Marcus Lecaros som hann ge ut nio nummer innan verksamheten lades på is under en tid. Under deras ledning publicerades ett välblandat material som presenterade aktuell forskning från en mängd olika ämnen. Nu är RIT tillbaka. Vi hoppas kunna erbjuda samma höga standard och varierade innehåll även fortsättningsvis.

RIT:s redaktion

Redaktionen består nu av Linnéa Gradén, doktorand i Gamla testamentets exegetik, Matz Hammarström, doktorand i religionsfilosofi, och Martin Lund, doktorand i judaistik. Dessutom kommer Marcus Lecaros att även i fortsättningen svara för layout och övrig teknisk hantering av publikationen och för detta vill den nya redaktionen uttrycka sitt varmaste tack.

Publicera dig i RIT

Det uttalade målet för RIT är att publicera populärvetenskapliga artiklar och recensioner av hög kvalitet, riktade till en intresserad allmänhet. Vi tar gärna emot bidrag från studenter och forskare verksamma vid CTR. RIT utkommer med 4 nummer per år. Bidrag kan skickas löpande under året till rit.redaktionteol.luse. Anvisningar hittar du här:

RIT:s programförklaring

Den grundläggande tanken bakom tidskriften är att tillgängliggöra CTR:s resurser genom att publicera populärvetenskapliga artiklar och recensioner av hög kvalitet, riktade till en intresserad allmänhet. Med RIT uppfyller CTR universitetets så kallade ”tredje uppgift”, det vill säga att sprida idéer, forskningsresultat, med mera, till allmänheten på ett lättillgängligt sätt. Vårt mål är att genom löpande publikation sprida den vetenskapliga kunskap som dagligen produceras i huset i samtliga av institutionens forskningsämnen.
Ett jubileumsnummer
Passande nog blir det första numret med den nya redaktionen även något av ett jubileumsnummer: det publiceras lagom till tioårsjubileet av tidskriftens startande, och kommer dessutom ut som nummer 10. Det är med andra ord en salig blandning av känslor förknippade med detta nummer av RIT, som står för både gammalt och nytt – precis som innehållet i artiklarna. Läs och njut!

Prenumenera på RIT!

Vill du bli informerad när ett nytt nummer av RIT släpps? Anmäl dig då hos redaktionen genom att skriva ett par rader till martin.lundteol.luse