lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

född 1965, sedan 2009 förste innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Efter religionsvetenskaplig grundutbildning i Lund studerade jag ett par terminer i Jerusalem (Svenska teologiska institutet och Hebrew University) och påbörjade därefter doktorandstudier i Nya testamentets exegetik. År 2000 försvarade jag min avhandling som handlade om tidiga judisk-kristna relationer. Inom ämnet religionsteologi studerar vi förhållandet mellan olika religioner. Hur ser exempelvis judar, kristna och muslimer på varandra? Hur har det varit i historien, hur är det nu -- och hur skulle det kunna bli bättre i framtiden? Jag är bland annat preses för Vetenskapssocieteten i Lund.

Forskning

Om forskningen

Efter avhandlingen "Mark and Mission: Mk 7:1-23 in Its Narrative and Historical Contexts" (2000) har jag bland annat skrivit "Skriftens ansikten: Konsten att läsa mellan raderna" (2001, andra uppl. 2005), "Textens tilltal: Konsten att bilda meningar" (2009) samt den omfattande verkningshistoriska studien "Bibeltolkningens bakgator: Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid" (2006). Tillsammans med Bo Frid har jag dessutom skrivit en bok om det apokryfa Thomasevangeliet (2002, andra uppl. 2004). För närvarande skriver jag en engelskspråkig monografi om hur kristologi påverkas av mötet med dels naturvetenskap, dels andra religiösa traditioner.

Publikationer

Böcker (10 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (20 st)
Konferensbidrag (2 st)
Recensioner (8 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jesper Svartvik

Professor
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jesper.svartvikctr.luse

Telefon 046–222 37 65

Rum LUX:B226

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30