lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Anders Ackfeldt har sedan 2007 varit anställd i olika administrativa befattningar vid Centrum för Mellanösternstudier i Lund. Under hösten 2011 påbörjade han sin forskarutbildning i Islamologi. Projektet syftar till att undersöka muslimsk tematik i hip-hop musik och de religions-politiska aspekterna av hip-hop kulturen. Projektet finansieras av det strategiska forskningsområdet The Middle East in the Contemporary World (MECW).

Forskning

Om forskningen

Anders akademiska intresseområden är i huvudsak nuvarande muslimska debatter om islam och musik, med fokus på populärkultur och afro-amerikanska Islam. Han har genomfört fältarbeten bland muslimska hip-hop artister i Istanbul, och bland "The Nation of Gods and Earths" i New York. Han har undervisat på flera kurser i Mellanösternstudier, Islamologi och Mänskliga rättigheter studier.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (2 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (3 st)
Rapporter (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (4 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Anders Ackfeldt

Forskare
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.ackfeldtcme.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30