Studierektor

Studierektor för grundutbildningen har hand om frågor som berör grundutbildningen. Institutionens arbets- och delegationsordning klargör mer i detalj hur olika arbetsuppgifter och beslutsansvar fördelas.

 

Johan Cato

Johan Cato
Universitetslektor

E-post
johan.cato@ctr.lu.se

Telefon
046–222 43 24