Studierektor

Studierektor för grundutbildningen har hand om frågor som berör grundutbildningen. Institutionens arbets- och delegationsordning klargör mer i detalj hur olika arbetsuppgifter och beslutsansvar fördelas.

Johan Cato

Johan Cato
Universitetslektor
E-post
johan.cato@ctr.lu.seTelefon
046–222 43 24