lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Johanna Gustafsson Lundberg

Johanna Gustafsson Lundberg
Docent, universitetslektor

E-post
johanna.gustafsson-lundbergctr.luse

Telefon 046–222 43 40