Prefekt (ställföreträdande och biträdande)

Ställföreträdande och biträdande prefekt med särskilt ansvar för forskningsrelaterade frågor.

 

Johanna Gustafsson Lundberg

Johanna Gustafsson Lundberg
Docent, universitetslektor

E-post
johanna.gustafsson-lundbergctr.luse

Telefon 046–222 43 40