Prefekt (ställföreträdande och biträdande)

Ställföreträdande och biträdande prefekt med särskilt ansvar för forskarutbildning och forskningsrelaterade frågor.

 

 
Blaženka Scheuer
Blaženka Scheuer

Blaženka Scheuer

Universitetslektor

E-post blazenka.scheuerctr.luse

Telefon 046–222 90 60
Mobil 073–332 81 75