Prefekt (biträdande)

Biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning har hand om frågor som berör forskarutbildningen.

Magnus Zetterholm
Magnus Zetterholm

Magnus Zetterholm

Magnus Zetterholm
Docent, universitetslektor

E-post
magnus.zetterholmctr.luse

Telefon
046–222 90 41