Prefekt

Prefekten leder det dagliga arbetet vid institutionen, ansvarar för institutionens ekonomiska förvaltning och arbetsmiljö samt ser till att institutionsstyrelsens beslut och intentioner verkställs.

Alexander Maurits

Alexander Maurits

Alexander Maurits
Forskare
E-post
alexander.mauritsteol.luse

Telefon 046–222 03 23