Nya testamentets exegetik - ämnesintroduktion

Varför studera Bibeln?

I den västerländska kulturen har Bibeln spelat en utomordentligt viktig roll genom att vara normkällan framför andra i kyrkans historia. Bibeltexternas bild- och tankevärld har därför levererat impulser och material till litteratur, konst, politiskt tänkande och samhällsbyggande genom mer än tusen år. Genom de senaste seklernas utveckling har bibelns betydelse vidgats till global nivå – den är en normativ och inflytelserik text för bortåt en miljard människor utanför vår egen världsdels gränser.

Vad gör bibelforskarna?

Bibelvetenskapen, eller exegetiken, har till uppgift att med alla relevanta metoder utforska Bibeln och dess värld. För Gamla Testamentets (GT) del handlar det om att undersöka framväxten av Israels tro mot bakgrunden av de gamla semitiska kulturerna i Främre Orienten. För Nya Testamentets (NT) del handlar det om att studera kristendomens ursprung i en judisk-hellenistisk miljö, dess ursprung i Jesus från Nasaret och dess fortsättning i den äldsta kyrkan. Exegetiken har också som uppgift att i varje generation på nytt förstå de bibliska skrifterna med hjälp av olika tolkningsperspektiv.

Spännande metoder

Bibelforskningen har ett rikt och intressant förråd av metoder och infallsvinklar. Historiska frågor belyses genom de data vi får från arkeologi och samtida texter. Den idéhistoriska utvecklingen av Bibelns grundtankar kan tecknas genom en traditionshistorisk analys. Texternas funktion som litterära dokument studeras med litteraturvetenskapliga metoder: studiet av bildspråk, berättarteknik, retorik etc. Ett genderperspektiv är också en vanlig infallsvinkel i dagens forskning i både historiska och litterära studier.

Att läsa Bibeln på grundspråket

Bibeln är skriven på hebreiska och grekiska, och texternas grundspråk spelar en avgörande roll i kommunikationen mellan Bibelns värld och vår. Den som på allvar vill förstå ett folks kultur måste först försöka förstå dess språk. Det språkliga arbetet med originaltexten är grundläggande i den tolkningsprocess som vill gå på djupet och genom eget textarbete få grepp om det teologiska innehållet i dessa laddade texter.
Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2010-10-18