Gamla testamentets exegetik - ämnesintroduktion

Varför studera bibeln?

Gamla Testamentet är gemensam utgångspunkt för tre levande världsreligioner: judendomen, kristendomen och islam. I den västerländska kulturen har bibeln spelat en utomordentligt viktig roll. Bibeltexternas symboliska universum har levererat incitament och material till litteratur, konst, politiskt tänkande. Kyrkans historia kan beskrivas som bibeltolkningens historia.

Vad gör bibelforskarna?

Bibelvetenskapen, eller exegetiken, har till uppgift att med alla relevanta metoder utforska bibeln och dess värld. För Gamla testamentets (GT) del handlar det om att undersöka framväxten av Israels tro och livsförståelse mot bakgrunden av de gamla kulturerna i Främre Orienten. Samtidigt har exegetiken som uppgift att i varje generation på nytt tolka de bibliska skrifterna utifrån olika hermeneutiska perspektiv.

Spännande metoder

Bibelforskningen har ett spännande förråd av metoder och infallsvinklar. Historiska frågor belyses genom de data vi får från arkeologi och samtida texter. Den idéhistoriska utvecklingen av bibelns grundtankar kan tecknas genom en traditionshistorisk analys. Texternas funktion som litterära dokument studeras med litteraturvetenskapliga metoder: studiet av bildspråk, berättarteknik, retorik etc. Ett genderperspektiv är också en vanlig infallsvinkel i dagens forskning i både historiska och litterära studier.

Att läsa bibeln på grundspråket

Texterna är skrivna på hebreiska och grekiska. De föreligger i översättning till svenska och andra språk. CTR erbjuder elementära kurser utan studium av grundspråken. Man kan emellertid inte bortse från det faktum att textens grundspråk spelar en ofrånkomlig roll i kommunikationen mellan bibelns värld och vår. Det språkliga arbetet med texten utgör därmed ett steg i själva den tolkningsprocess som vill arbeta fram det teologiska innehållet.

Bibeltolkning och studium av grundspråken hör alltså samman. Den som på allvar vill tränga in i ett folks kultur måste ju först försöka förstå dess språk. Vill man tränga in i bibeln, med eget textarbete och egna ställningstaganden, är kunskaper i bibelns grundspråk en lönande investering.
    
Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2010-10-18