17

apr

Offentligt rundabordssamtal: Konspiration och politik. Perspektiv på konspirationsteorier idag

17 april 2023 17:15 till 19:00 Övrigt

Fake news och konspirationsteorier vinner mark i politiken, hävdar många. Inte minst konspirationsteorier är föremål för forskning i Lund. Vid ett rundabordssamtal kommer tre forskare med olika bakgrund att undersöka det här ämnet. Vad menar vi med konspirationsteorier? Och varför är de viktiga att prata om?

Medverkande:

Mia-Marie Hammarlin, lektor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet.
Leder projektet Rumour mining: Vaccination engagement on the internet
https://www.kom.lu.se/person/MiaMarieHammarlin/

Björn Lundberg, filosofie doktor i historia knuten till Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet.
https://www.hist.lu.se/person/BjornLundberg/

Patrik Fridlund, docent i religionsfilosofi vid Lunds universitet.
Leder projektet Bortom sanning och lögner. Konspirationsteorier, post-sanning och förutsättningar för offentlig debatt
https://www.ctr.lu.se/person/PatrikFridlund/


Samtalsledare:

Sofia Ulver, docent i marknadsföring vid Lunds universitet.
https://portal.research.lu.se/sv/persons/sofia-ulver

 

Eftersits

Omedelbart efter samtalet bjuds det på enkel buffet i personalmatsalen på LUX. Ingen anmälan.


Arrangörer

  • Projektet Bortom sanning och lögner. Konspirationsteorier, post-sanning och förutsättningar för offentlig debatt (LMK-stiftelsen)
  • Projektet Rumour mining: Vaccination engagement on the internet (Vetenskapsrådet)
  • Centrum för kunskapshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Ekonomiskt stöd från Signe och Oscar Krooks stiftelse.

 

Om händelsen:

17 april 2023 17:15 till 19:00

Plats:
LUX:C121, Helgonavägen 3, Lund

Kontakt:
patrik.fridlundctr.luse

Spara händelsen till din kalender