lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Film och övrig media

Teologiska fakultetens hedersdoktorsföreläsningar 2018

Elias Bongmba

Robert D. Resnick

Eva Österberg: Tro och bevis. Miraklernas paradox - 4 maj 2017

Professor emerita Eva Österberg utsågs till Nygrenpristagare 2017 av teologiska fakulteten. Här kan du se hennes föreläsning "Tro och bevis. Miraklernas paradox."

Eva Österberg är en av landets mest framstående historiker. Hon har starkt bidragit till att svenska historiker från 1990-talet och framåt återupptäckt religionens roll i historien. I åtskilliga böcker har hon öppnat det förflutnas existentiella dimensioner. Religionens, och kanske särskilt den lutherska teologins inflytande på de tidigmoderna mentaliteterna behandlas i flera av hennes verk.

Stephan Borgehammar: HT-samtal #34 - 21 april 2017

Stephan Borgehammar

Stephan Borgehammar

Hur såg medeltidens människor på tidens gång och sin egen plats i historien? Och hur passar kristendomens tankar om advent in i dessa människors syn på världshistoriens skepnad och innebörd? Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, berättar om medeltidens bilder av framtiden och världens ände. Inspelat under HT-dagarna i Lund. Klicka här för att gå vidare till HT-samtalet!

Jubileumskurs: Främre Orientens gamla språk och religionshistoria med Ola Wikander - 10 april 2017

De gamla språken från Främre Orienten – till exempel hebreiska, akkadiska, ugaritiska och hettitiska – kan öppna en väg att förstå de utvecklingar som lett fram till judendom, kristendom och islam, och deras texter kan ge oss en direkt möjlighet att konfronteras med antika människors tankar kring världen. Docent Ola Wikander håller i detta föredrag, som är en del av Lunds universitets jubileumskurs. Wikander diskuterar varför språken i den antika Främre Orienten är viktiga för vår värld och hur deras litteraturer har påverkat världens religionshistoria.

Ola Wikander är docent vid Centrum för teologi och religionsvetenskap och arbetar bland annat med äldre textmaterial från Främre Orienten, däribland texter på hebreiska, ugaritiska, akkadiska och hettitiska.

God in the Stadium? Sport and Religion in the Modern Age - 28 jan 2017

A Lecture to His Majesty King Carl XVI Gustaf in Honour of His 70th Birthday by prof. Hugh McLeod, University of Birmingham – arranged by the Centre for Theology and Religious Studies, Lund university.

Ola Wikanders docentföreläsning - 2 dec 2016

Ola Wikander, teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, håller sin docentföreläsning:

"Exegeten som etymolog: nordvästsemitiskt arv och indoeuropeiska lån i Gamla testamentets värld."


Påveseminarierna 26 - 28 okt 2016

I oktober 2016 arrangerade CTR en uppskattad och välbesökt seminarieserie med temat "Påven Franciskus: tro - politik - reformationen", med anledning av kyrkornas gemensamma uppmärksammande av 500 år av reformation.

Här nedan kan du se de filmade seminarierna.

Sponsorer: Lunds kommun, Oscar och Signe Krooks stiftelse, Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse, Rausings minnesfond.