lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA)

Historik

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv LUKA tillkom 1942 på initiativ av professor Hilding Pleijel för att kartlägga och samla in uppgifter om den kyrkliga seden i äldre tid.

Detta arbete utgjorde något av en parallell till det arbete som skedde vid Folklivsarkivet vid Lunds Universitet.

Om man inom folklivsforskningen samlade föremål och dess beskrivning, ville man på motsvarande sätt dokumentera den kyrkliga seden.

Ett stort arbete påbörjades (LUKA 1) med att intervjua äldre personer födda 1950 - 1970-talen. Totalt intervjuades drygt 5500 personer fram till 1970. Idag omfattas arkivet av 29 olika undersökningar.

Institutionen låg under åren 1946 -1990 bredvid Folklivsarkivet på Finngatan 10 i Lund.  Därefter flyttades arkivet till CTR Allhelgona kyrkogata och from hösten 2014 till LUX Helgonavägen 3.

Arkivets samlingar finns på Arkivcentrum Syd, Lund.

Arkivet

Arkivets expedtition finna på LUX, Helgonavägen 3, 223 63 LUND.

Expedition tisdag fm. Telefon 0705 305682

Förfrågningar skickas till thomas.bjorkmanctr.luse

Föreståndare för LUKA är professor Anders Jarlert. Övriga medarbetare är professor em. Curt Dahlgren och teol. lic. Thomas Björkman.

Besöksadress

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv
LUKA
Helgonavägen 3
223 63 Lund

Arkivens Dag den 9 november 2019

Välkomna till Arkivens Dag den 9 november 2019 kl 10.00 - 15.00.

Årets tema är "Gömt eller glömt". Lunds Universitets arkiv medverkar.

Detaljerat program www.arkivensdag.nu

Adress: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20.