lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer från CTR

Böcker (5 av 379 st)

Redaktörskap (5 av 172 st)

Artiklar (5 av 466 st)

Bokkapitel (5 av 825 st)

Förord (3 av 3 st)

Encyklopediartiklar (5 av 34 st)

Konferensbidrag (5 av 158 st)

Rapporter (5 av 22 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (3 av 3 st)

Recensioner (5 av 486 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 259 st)

Tidningsartiklar (5 av 144 st)

Övrigt (5 av 32 st)