lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer från CTR

Böcker (5 av 378 st)

Redaktörskap (5 av 171 st)

Artiklar (5 av 457 st)

Bokkapitel (5 av 803 st)

Förord (2 av 2 st)

Encyklopediartiklar (5 av 34 st)

Konferensbidrag (5 av 157 st)

Rapporter (5 av 22 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (3 av 3 st)

Recensioner (5 av 469 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 251 st)

Tidningsartiklar (5 av 136 st)

Övrigt (5 av 32 st)