lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer från CTR

Böcker (5 av 391 st)

Redaktörskap (5 av 177 st)

Artiklar (5 av 496 st)

Bokkapitel (5 av 850 st)

Förord (5 av 5 st)

Encyklopediartiklar (5 av 35 st)

Konferensbidrag (5 av 174 st)

Rapporter (5 av 22 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 5 st)

Recensioner (5 av 510 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 270 st)

Tidningsartiklar (5 av 184 st)

Övrigt (5 av 33 st)