lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer från CTR

Böcker (5 av 393 st)

Redaktörskap (5 av 183 st)

Artiklar (5 av 509 st)

Bokkapitel (5 av 861 st)

Förord (5 av 5 st)

Encyklopediartiklar (5 av 36 st)

Konferensbidrag (5 av 177 st)

Rapporter (5 av 25 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 5 st)

Recensioner (5 av 526 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 282 st)

Tidningsartiklar (5 av 197 st)

Övrigt (5 av 34 st)