lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer från CTR

Böcker (5 av 385 st)

Redaktörskap (5 av 175 st)

Artiklar (5 av 479 st)

Bokkapitel (5 av 838 st)

Förord (4 av 4 st)

Encyklopediartiklar (5 av 35 st)

Konferensbidrag (5 av 168 st)

Rapporter (5 av 22 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 5 st)

Recensioner (5 av 496 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 267 st)

Tidningsartiklar (5 av 177 st)

Övrigt (5 av 33 st)