2014: Mellan tid och evighet. Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan

Nionde Nordiska Patristikermötet i Lund, 18-20 augusti 2014, Pufendorfinstitutet

Vart fjärde år arrangeras en stor nordisk patristikerkonferens i Lund. Denna gång är temat senantika föreställningar om tiden och evigheten. Medverkar gör bland andra:
  • universitetslektor Anders-Christian Jacobsen, Aarhus
  • førsteamanuensis John W. Kaufmann, Oslo
  • professor Liv Ingeborg Lied, Oslo
  • professor Anders Klostergaard Pedersen, Aarhus
  • professor Torstein Th. Tollefsen, Oslo
  • teol. dr. Päivi Vähäkangas, Hamburg
  • teol. dr. Andreas Westergren, Lund
Se program för detaljer. Anmälan till Thomas Arentzen senast den 31 maj.