2017: Paula Fredriksen & Hartmut Lehmann

Teologiska fakultetens hedersdoktorer 2017

Paula Fredriksen

Paula Fredriksen utses till den teologiska fakultetens hedersdoktor 2017, som ett erkännande av hennes internationellt högklassiga forskning. Fredriksen var under perioden 1990 till 2010 William Goodwin Aurelio Professor of the Appreciation of Scripture vid Boston University, USA, och är sedan 2009 the Distinguished Visiting Professor vid det Hebreiska universitetet i Jerusalem.

Karakteristiskt för professor Fredriksens forskning är ett uttalat tvär- och mångvetenskapligt perspektiv. Hennes forskning anknyter därmed till flera framgångsrika ämnen inom den teologiska fakulteten i Lund – Nya testamentets exegetik, patristik, judaistik och allmän religionshistoria – vilket gör henne särskilt lämplig för ett hedersdoktorat vid Lunds universitet.

Intresset för aposteln Paulus och kyrkofadern Augustinus löper som en röd tråd genom Paula Fredriksens forskning, från avhandlingen Augustine’s Early Interpretations of Paul (1979), där hon kombinerar tidig kyrkohistoria och nytestamentlig exegetik i ett receptionshistoriskt perspektiv, via monografin Augustine and the Jews (2008) till Paul, the Pagans’ Apostle som utkommer 2017. Paula Fredriksen har också skrivit om den historiske Jesus och om den tidiga så kallade Jesus-rörelsen som en riktning inom dåtidens judendom och har dessutom vinnlagt sig om att sprida forskningsresultaten till den breda allmänheten.

Teologiska fakultetens beslut att utse Paula Fredriksen till teologie doktor honoris causa är ett tecken på fakultetens uppskattning av hennes gränsöverskridande religionsvetenskapliga forskning och en önskan om fördjupat samarbete under många år framöver.

Hartmut Lehmann

Hartmut Lehmann är tysk historiker och honorärprofessor i kyrkohistoria vid Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Han har varit direktor för det tyska historiska institutet i Washington D.C., och vid Max-Planck-Institut för historia i Göttingen. Lehmann är Foreign Honorary Member av American Academy of Arts and Sciences och ledamot av Göttinger Akademie der Wissenschaften. Han är sedan länge kyrkohistoriskt inriktad, med reformationen och reformationsjubileerna, pietismen samt kyrkan och nationalsocialismen som några tyngdpunkter. Han har vid ett flertal tillfällen besökt Sverige som medverkande vid konferenser (t.ex. Hilding Pleijel-Symposium VI 2009 om M.F. Roos och CIHEC-konferensen "Spiritual and Ecclesiastical Biographies", Kungl. Vitterhetsakademien 2015) och har även som recensent uppmärksammat litteratur från Lund. Hans breda, kulturellt motiverade definition av pietismen, som en företeelse över längre tid, har verkat inspirerande för flera svenska forskare.

Genom att promovera Hartmut Lehmann till teologie hedersdoktor under reformationsjubiléets år visar Teologiska fakulteten även sin uppskattning för hans kritik av reformationsjubiléernas politiska instrumentalisering av Martin Luther som tysk hjälte (t o m 1917), förelöpare till Hitler (1933) eller som förkroppsligande det goda, tyska arvet (DDR 1983). Istället vill han lyfta fram en djupt troende Luther, som erbjöd ett teologiskt alternativ till sin tids renässanspåvedöme. Han kritiserar den även i det nu aktuella jubileumssammanhanget slarviga användningen av senare mytbildning kring Luther, liksom allt triumfalistiskt jubilerande.
Paula Fredriksen
Paula Fredriksen