2016: Marilynne Robinson & Joel Robbins

Marilynne Robinson

Robinson tillhör de mer erkända författarna inom nutidens engelskspråkiga litteratur. Hennes debutroman Housekeeping från 1980 tilldelades the PEN/Hemingway Award för bästa debutroman och nominerades till Pulitzerpriset för fiktion. Det dröjde sedan tjugofem år tills hon publicerade sin andra roman, Gilead, vilken belönades med Pulitzerpriset. Även Home, den fristående uppföljaren till Gilead från 2008, förlänades flera priser, inklusive Orangepriset för fiktion. 2014 publicerades Lila, där Robinson ännu en gång återvänder till tematiken i de två tidigare böckerna. Boken har erhållit hyllande recensioner världen över och befäst Robinsons status som en internationellt erkänd författare.

Robinsons skönlitterära författarskap har en teologisk prägel av ett sällsamt slag. Genom sina lågintensiva berättelser och komplexa karaktärer förmår hon skriva och tala om religion på ett sätt som inte är banalt och förvanskande, men inte heller apologetiskt och påträngande.

Vid sidan av sitt skönlitterära författarskap har Robinson skrivit en lång rad icke-fiktiva böcker där hon diskuterar teologi, filosofi, litteratur och historia. Till de mest uppmärksammade hör Absence of Mind: The Dispelling of Inwardness from the Modern Myth of the Self, ursprungligen en serie föreläsningar hållna vid Yale University 2009. Andra titlar inkluderar Mother Country: Britain, the Welfare State and Nuclear Pollution (1989), The Death of Adam: Essays on Modern Thought (1998), When I Was a Child I Read Books (2012) och The Givenness of Things (2015).

Genom sina icke-fiktiva verk visar Robinson att hon inte bara är en stor författarinna, utan också en viktig tänkare i vår tid. I sina kulturkritiska essäer vänder hon upp och ner på invanda stereotyper och blottar den föraktfulla attityd vi ofta tillåter oss att ha mot historiens förlorare. Hon synar dåligt underbyggd populärvetenskap och avkläder hur religion ofta brukas för nationalistiska och imperialistiska syften.

Robinsons rika författarskap fångar upp och speglar väsentliga aspekter av nutida teologisk, filosofisk och etisk forskning. Hon reflekterar kritiskt över hur det bibliska arvet kan bidra till våra pågående diskussioner om vad som är ett gott samhälle och vari människans värde består. Robinson utgör en konstruktiv och nytänkande röst i frågor som rör klimathot, internationell politik och sambandet mellan en alltför reduktionistisk tolkning av världen och en motsvarande reduktionistisk syn på människan.

Teologiska fakultetens beslut att utse Marilynne Robinson till teologie doktor honoris causa är ett uttryck för fakultetens djupa uppskattning både av Robinsons kritiska röst i samtiden och av hennes enastående litterära konstnärskap.

Joel Robbins

Joel Robbins, professor i socialantropologi vid universitet i Cambridge utför banbrytande socialantropologisk forskning om karismatisk kristendom.

Robbins hör till den första generationen av antropologer som primärt forskar om kristendom, en trend som har vuxit till att bli det som idag kallas kristendomens antropologi. Robbins har gjort fältarbete i det isolerade Urapmin-samhället i Papua Nya Guinea, där befolkningen utan mission från andra själva ”hämtat” kristendom till byarna och tolkat den i sin kontext. Denna studie föranledde Robbins att gå vidare till frågeställningar som berör radikala kulturella förändringar.

Robbins arbete utmärkts av hög teorimedvetenhet och innefattar även studier om ritual, etik, religionsfilosofiska frågor och religionspedagogik, alltid utifrån en antropologisk synvinkel. Han är en banbrytare i sitt sätt att föra dialog mellan antropologi och teologi och har aktivt arbetat för att skapa fungerande utbyten mellan de två disciplinerna. Detta har lett till ett bredare samarbete med teologer och antropologer samt att antropologer som forskar inom andra religioner än kristendom intresserar sig för dessa religioners teologi.

Robbins teoretiska och empiriska frågeställningar öppnar för möjligheten till ett samarbete mellan alla teologiska och religionsvetenskapliga discipliner vid teologiska fakulteten i Lund. Han är sedan tidigare involverad i ett projekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Hans forskning är även användbar för andra ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora.

Teologiska fakultetens beslut att utse Joel Robbins till teologie doktor honoris causa är ett tecken på fakultetens uppskattning av samarbetet mellan honom och den teologiska och religionsvetenskapliga forskningen i Lund och en önskan om ett fortsatt och fördjupat samarbete under många år framöver.
Fotograf: Kelly Ruth Winter

Marilynne Robinson

Joel Robbins

Joel Robbins