2013: Susan Harvey

Susan Harvey

Susan Harvey, professor i Religious Studies vid Brown University, Rhode Island, USA, har främst ägnat sin forskning åt den syriska kristenhetens historia och teologi. Hon är en internationellt framträdande patristiker och en av få kvinnliga ortodoxa teologer med gedigen erfarenhet av ekumenisk dialog. I sin forskning visar hon på den syriska kyrkans offentliga och kulturbärande roll historiskt och idag.

Susan Harvey har brutit ny mark bland annat genom studier av sinnenas roll för religiös erfarenhet och gestaltning i senantiken, studier av kvinnors roll i församlingsliv och i religiös utbildning, och studier av hymner som uttryck för en religiös bildningskultur.

Teologiska fakulteten vill uppmärksamma hennes avgörande insatser för förståelsen av den syriska kyrkan, som genom invandring blivit en av de största kyrkorna i Sverige.

Fakultetens beslut att utse Susan Harvey till teologie doktor honoris causa är ett konkret tecken på uppskattningen av hennes forskning och det långvariga samarbetet mellan henne och den patristiska forskningen vid Lunds universitet och dess Centrum för teologi och religionsvetenskap.
Susan Harvey

Susan Harvey