2011: Aila Lauha

Aila Lauha
Professor Lauha är född 1951, är sedan 1997 professor i kyrkohistoria, särskilt modern kyrkohistoria, vid Helsingfors universitet, där hon också är dekanus för Teologiska fakulteten. Hon är Finlands representant i den internationella kyrkohistoriker-organisationen CIHEC och ingår i redaktionen för tidskriften Kirchliche Zeitgeschichte. Aila Lauha har flera gånger besökt Lund och är ledamot av Vetenskapssocieteten. Hon var ledare för EU-projektet ”Churches and European Integration” – ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Glasgow, Helsingfors, Lund, Münster och Tartu.

Aila Lauha samarbetar regelbundet med kyrkohistoriker i Sverige, och medverkade senast vid den av Vitterhetsakademien anordnade ämneskonferensen i Stockholm 2008, som resulterade i boken ”Kyrkohistoria – perspektiv på ett forskningsämne” (Stockholm 2009), som nu används i undervisningen i Lund.

Kyrkohistoriker i Lund har vid ett par tillfällen föreslagit kvinnliga hedersdoktorer, men de har varit historiker. Någon kvinnlig innehavare av en befattning i kyrkohistoria har aldrig tidigare blivit hedersdoktor vid Teologiska fakulteten i Lund.
Aila Lauha

Aila Lauha