2009: Pamela S. Anderson & Gerhard Besier

Professor Pamela S. Anderson Pamela S. Anderson, professor vid University of Oxford, är religionsfilosof med särskild inriktning mot kontinental och feministisk religionsfilosofi. Utifrån sin position som etablerad religionsfilosof analyserar och problematiserar hon religionsfilosofins grundförutsättningar och centrala begrepp som objektivitet och rationalitet. Hon har rönt stort erkännande för sin bok, A Feminist Philosophy of Religion: The Rationality and Myths of Religious Beliefs, 1998, som är den första i sitt slag i feministisk religionsfilosofi. Feministisk religionsfilosofi är alltså ett förhållandevis nytt forskningsämne och Pamela S Andersons monografi nämns i encyklopediska sammanhang som en startpunkt för ämnets framväxt och konsolidering och är en av grundböckerna på våra kurser i religionsfilosofi. Anderson är, enligt motiveringen, en kreativ och originell författare, erkänt kunnig, kompetent och med stor bredd. Hennes väldefinierade och kreativa genusanalyser berikar ett flertal av ämnena vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Professor Gerhard Besier Professor Gerhard Besier, Dresden, har utfört sin forskargärning huvudsakligen som kyrkohistoriker på temat kyrkorna och nationalsocialismen resp. DDR, vidare som historiker inom totalitarismforskning, och både som forskare kring och som debattör för religionsfrihet. Besier har inte skytt kontroversiella frågor vare sig i historisk forskning eller i samtidsfrågor. Detta gäller särskilt hans engagemang för religionsfrihet för frikyrkor och s.k. sekter i Tyskland. Besier har konsekvent vägrat att gå i politiska ledband. Hans trebandsverk om SED-staten och kyrkan (1993-95) är ett standardverk, ett pionjärarbete, som väckt kritik, särskilt inom Lutherska världsförbundet. Med Der Heilige Stuhl und Hitler-Deutschland: Der Faszination des Totalitären, 2004 (eng. 2007), har Besier väsentligt utvidgat frågeställningarna kring Vatikanens roll under den nazistiska tiden. Besier har en ledande roll inom ett internationellt stort nätverk i vilket ledamöter av fakultetskollegiet vid CTR ingår.
Pamela S. Anderson

Pamela S. Anderson

Gerhard Besier

Gerhard Besier