2008: David B. Burell & Jonas Gardell

Professor David B. Burell David B. Burell, f. 1933. Professor i filosofi och teologi, University of Notre Dame, South Bend, USA. Som religionsfilosof och teolog har Burell främst forskat om medeltida filosofer och teologer. Han blev tidigt känd för sina gedigna studier över Thomas av Aquino, men har sedan ägnat sig även åt forskning om judisk och islamisk medeltida teologi och filosofi, och framstår idag som en av världens främsta forskare inom jämförande teologi och religionsvetenskap. Inte minst har hans arbete med den muslimske filosofen och mystikerna al-Ghazzali, vars verk han även översatt från arabiska till engelska, rönt internationellt erkännande. Av avgörande betydelse är hans studier av diskussionen om språkets möjligheter och gränser inom medeltida judisk, kristen och islamisk teologi. Burell har bland annat visat hur medeltidens lärda tänkare påverkade varandra över religionsgränserna, och hur judisk, kristen och islamisk filosofi kan sägas komplettera varandra. Under senare år har han även arbetat med mötet mellan postmodern filosofi och teologi och försökt visa hur dagens debatt kan lära av medeltidens tankeutbyte. Professor Burell har också utmärkt sig genom att kombinera filosofisk och teologisk forskning med aktivt arbete för fred och dialog mellan religiösa traditioner, främst judendom, islam och kristendom. Under flera år var han verksam i Jerusalem, och efter att ha blivit emeritus har han undervisat på olika håll i Afrika och Asien. Jonas Gardell Jonas Gardell, f. 1963. Komiker. I många olika sammanhang har Gardell verkat för folkbildning inom ramen för den teologiska fakultetens verksamhetsområde. Framförallt kan här framhållas hans bok Om Gud som kom ut på Norstedts förlag 2003, i vilken Gardell tar sig an olika gudsbilder i Gamla testamentet. Gardell behandlar texter som bibelforskare inte vanligtvis fokuserar på och visar i detta arbete också upp hermeneutiska kvaliteter. Vid sidan om detta intresse för bibliska teman har Gardell genomgående i sitt författarskap hanterat existentiella frågor i anknytning till identitet, moraliskt ansvar och religiös socialisering. Genom hela sitt författarskap finns ett fokus på marginaliserade människor i utanförskap, som genomsyras av försvar för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter. I karakteriseringen av de litterära personerna visar Gardell på och problematiserar hur omgivningen, familjen och uppväxten påverkar identitetsblivandet och inte sällan finns Gud och religion med i rollgestalternas dialoger och tankar. Detta blir tydligt inte minst i filmen Pensionat Oskar, till vilken Gardell skrivit manus. Pensionat Oskar fick hösten 1995 stora kritikerpriset i Montreal Film Festival och Gardell fick en guldbagge för bästa manus. Få artister som Gardell kan samla människor över generationsgränserna och kombinera humor och allvar med en träffsäkerhet som gör honom också till en av samhällets viktigaste samhällskommentatorer och kritiker. Ett exempel på detta är hans kritikerrosade föreställning På besök i mellanmjölkens land. Jonas Gardell har vidare ett kyrkligt engagemang. Uppvuxen är han i en baptistisk miljö och nu är han verksam inom ramen för Svenska kyrkan. Hans intresse för religion och frågor i anslutning till religion är inte tillfälligt.
David B. Burell

David B. Burell

Jonas Gardell