2007: Ted Peters

Professor Ted Peters Ted Peters huvudintresse är förhållandet mellan naturvetenskap och teologi. Han hedras som en av de mest betydande och produktiva teologer som studerar de etiska frågor som väcks av vår tids vetenskap och nya teknologier. I en rad skrifter har han på ett framstående sätt analyserat skilda etiska problem som aktualiseras i detta sammanhang. Det gäller bland annat dagens snabbt växande möjligheter att analysera och påverka människors och djurs gener och deras uttryck, liksom frågor kring kloning och stamceller. Han har ägnat stort intresse år förhållandet mellan evolutionsteori och teologi, hur traditionella teologiska teman, som exempelvis eskatologi, kan förstås i en värld som präglas av naturvetenskaplig förförståelse. Ett annat tema i hans arbete är förhållandet mellan kristendomen och islam i en naturvetenskapligt präglad värld. Ted Peters är professor i etik, religionsfilosofi och systematisk teologi vid Graduate Theological Union (GTU) i Berkeley, Kalifornien, USA.
Ted Peters

Ted Peters