2003: Edward Lipinski & Hugh McLeod

Professor Edward Lipinski, Leuven, Belgien. Professor Lipinski är bibelforskare och semitist, Semitic languages: outline of a comparative grammar (1997). Hans forskning präglas av suverän behärskning av hela den forntida Främre Orienten. Särskilt bemärkta är hans bidrag till utforskandet av de gamla fenicierna och arameerna, The Aramaeans: their ancient history, culture, religion (2000). I en av sina många detaljstudier gjorde han en briljant nytolkning av bilderna på den s.k. Sidonvasen. Under senare år har han producerat magistrala synteser över bl.a. fenicisk kultur och religion, såsom Dieux et déesses de l'univers phénicien et punique (1995). Professor Hugh McLeod, Birmingham, England. Professor McLeod har publicerat ett stort antal vetenskapliga arbeten av hög klass, där han särskilt undersökt religionens sociala historia i Västeuropa och USA sedan år 1800, till exempel Piety and Poverty: Working Class Religion in Berlin, London and New York, 1870-1914 (1996), Religion and Society in England, 1850-1914 (1996), samt den mycket uppmärksammade Secularisation in Western Europe, 1848-1914 (2000), där han konsekvent jämför utvecklingen inom romersk-katolska, protestantiska och judiska miljöer. McLeod har besökt Lund vid ett flertal tillfällen. Som föreläsare är han ovanligt fascinerande, och som forskare banbrytande inom modern kyrkokhistoria.
Edward Lipinski

Edward Lipinski

Hugh McLeod

Hugh McLeod