2002: Ingmar Karlsson & Gerd Theissen

Ingmar Karlsson, ambassadör, f n generalkonsul i Istanbul och chef för det svenska kulturcentret där.

Ingmar Karlsson har en omfattande diplomatisk karriär bakom sig och har bl a varit ledare för UD:s idé- och analysgrupp. Han är författare till en rad böcker, där han på ett förtjänstfullt sätt tar fram de religiösa faktorernas roll i världspolitiken. Bland dessa kan nämnas Gud med oss (1983), Korset och halvmånen (1991), Islam och Europa (1994), och Europa och folken (1996). Frågan om förhållandet religion och nationalismer behandlas särskilt i De obotfärdigas förhinder (1987), som gäller den israelisk-palestinska konflikten. Karlsson är sedan flera år medarbetare på Svenska Dagbladets kultursida.

 

Gerd Theissen, professor, Heidelberg.

Gerd Theissen (f. 1943), professor i Nya testamentets exegetik i Heidelberg, är en banbrytare inom detta gamla universitetsämne, framför allt genom sin kreativa användning av insikter från sociologi och psykologi i förståelsen av Nya testamentet. Ett knippe vetenskapliga artiklar 1973-75 och boken Die Soziologie der Jesusbewegung (1977) öppnade forskarvärldens ögon för ett nytt perspektiv som skulle berika och förändra själva sättet att bedriva nytestamentlig forskning. Konkretion och infallsrikedom utmärker Theissens följande litteratursociologiska, socialhistoriska och psykologiska arbeten, som snabbt översatts till engelska och andra språk. Han har de senaste åren gjort märkesinsatser både inom jesusforskning (Der historische Jesus: Ein Lehrbuch; 1996) och i en fruktbar nytolkning av urkristen historia (Eine Theorie der urchristlichen Religion; 1999).

Ingmar Karlsson

Ingmar Karlsson

Gerd Theissen

Gerd Theissen