Nya testamentets exegetik

Nya testamentet utgör en av de allra mest lästa och inflytelserika skriftsamlingarna genom tiderna. Forskarämnet Nya testamentets exegetik handlar om tolkningen av dess texter på grundspråket. Det övergripande syftet med all forskning inom ämnet vid CTR är att ge fördjupad kunskap om Nya testamentets innehåll och användning samt färdigheter i att bedöma och utföra tolkning av dess texter. Vi använder i vår forskning texterna för olika ändamål. De undersökningar vi genomför kan vara alltifrån sådana som syftar till att rekonstruera historiska personer och händelser till sådana som vill avgöra hur texterna genom historien påverkat och tolkats av läsare och åhörare. Som viktiga delar av forskningen ingår frågor om evangeliernas och brevlitteraturens innehåll och litterära karaktär, deras bakgrund i Gamla testamentet och i samtida judiska, grekisk och romerska miljöer, deras möjlighet att ge information om den historiske Jesus och de första kristustroende gemenskapernas verksamhet och utveckling samt deras verkningshistoria under såväl tidig kristen som modern tid. Trots att textmassan i Nya testamentet är begränsad är forskarämnet således mångfacetterat och ger utrymme för en rad olika specialiseringar. Vi anordnar regelbundet gästföreläsningar och konferenser för att på olika sätt belysa den forskning som pågår. Många av oss är också aktiva som föreläsare och seminarieledare vid internationella konferenser och deltar på så sätt i ett världsomfattande nätverk av forskare i Nya testamentet. Tyngdpunkterna i forskningen i Nya testamentet vid CTR varierar. För närvarande forskar anställa lärare, forskare och aktiva doktorander kring en rad olika aspekter. Tyngdpunkten hos lärarna och forskarna ligger på forskning om den historiske Jesus, traditionsvägen från Jesus till evangelierna samt om Paulus och de paulinska breven. De sju mest aktiva doktoranderna har ämnen med såväl historisk och teologisk som språklig inriktning och utför undersökningar som även berör kommunikation av texter och deras mottagande och användning i modern tid. De olika forskningsprojeten berikar forskningsmiljön genom sina varierande inriktningar och ger en mångfald av infallsvinklar på tolkningen av Nya testamentets texter. Vi träffas regelbundet till forskarseminarier och diskuterar då våra olika projekt. Du hittar vårt program under:

Sidansvarig: Samuel.Byrskogteol.luse | 2021-08-13