Judaistik

Judaistik

Judaistik (Jewish Studies) är ett mycket brett område som innefattar studiet av det judiska folkets historiska, kulturella, religiösa, språkliga och litterära uttryck och erfarenheter från antiken till modern tid.  För att kunna belysa och förstå denna religiösa och kulturella mångfald vilar judaistikstudier på en tvärvetenskaplig grund där språkstudier, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och sociologi utgör några av de centrala byggstenarna. Judiska förhållanden, texter, ideologier och institutioner studeras i förhållande till det omgivande icke-judiska samhället. Exempel på aktuella forskningsområden inom judaistik är studiet av andra templets judendom inklusive den judiska Jesus-rörelsen, framväxten av den rabbinska judendomen, rabbinsk litteratur, judisk litteratur och kultur i medeltidens Spanien, senmedeltidens östeuropeiska sthetl-samhälle, judisk mystik, chassidismen, sionismen och modern ultra-ortodox judendom. Centrum för teologi och religionsvetenskap har nyligen återuppväckt judaistik som forskarutbildningsämne. Forskarutbildningen är indelad i fyra huvudområden: judisk historia och litteratur under antiken och senantiken, medeltida judisk historia och litteratur, judendomen i tidig modern tid och modern judendom.

PERSONAL

Karin Zetterholm, docent Johan Åberg, universitetslektor
Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2019-01-14