lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Studiegång för fil kand

Studiegång för fil kand

Nedan hittar du exempel på studiegångar för filosofie kandidatexamen med utbildningsinnehåll inom religionshistoria, islamologi, judaistik eller religionsbeteendevetenskap.

I planeringarna ser du också hur du bygger ihop till en magister- och masterexamen inom respektive ämne.

Obs! Konsultera med studievägledningen inför varje ny termin du söker kurser, då ändringar i kursutbud och behörighetskrav kan förekomma.

INNEHÅLL FIL KAND 180 HP

  • Grundkurs 30 hp
  • Fortsättningskurser inom huvudämnet 30 hp
  • Fördjupningskurs inom huvudämnet 15 hp
  • Examensarbete inom huvudämnet 15 hp
  • Valfria studier 90 hp
    - t ex utbytesstudier!