lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Blivande präster

Du som läser till präst hittar på följande länkar förslag på studieplaneringar efter specialisering.

Obs! Konsultera med studievägledningen inför varje ny termin du söker kurser, då ändringar i kursutbud och behörighetskrav kan förekomma.

Start HT14

 

Start VT15

Start HT15

Start VT16

Start HT16

Start VT17

Start HT17

Start VT18

Start HT18

Start VT19

Start HT19

Foto: Klas Martinsson

Foto: Klas Martinsson

Foto: Jan-Olof Aggedal

Foto: Jan-Olof Aggedal

INNEHÅLL TEOL KAND 180 HP

  • Grundkurs religionsvetenskap och teologi 30 hp

  • Huvudspecialisering: fortsättningskurser 30 hp + fördjupningskurs 15 hp + examensarbete 15 hp

  • Fortsättningskurs 15 hp i en andra specialisering

  • Fortsättningskurs 15 hp i en tredje specialisering

  • Valfria kurser 60 hp varav minst 30 hp inom rel o teol