lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Blivande präster

Du som läser till präst hittar på följande länkar förslag på studieplaneringar efter specialisering.

Obs! Konsultera med studievägledningen inför varje ny termin du söker kurser, då ändringar i kursutbud och behörighetskrav kan förekomma.

Start HT14

 

Start VT15

INNEHÅLL TEOL KAND 180 HP

  • Grundkurs religionsvetenskap och teologi 30 hp

  • Huvudspecialisering: fortsättningskurser 30 hp + fördjupningskurs 15 hp + examensarbete 15 hp

  • Fortsättningskurs 15 hp i en andra specialisering

  • Fortsättningskurs 15 hp i en tredje specialisering

  • Valfria kurser 60 hp varav minst 30 hp inom rel o teol