lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

SI-ledare VT18

CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs

Johnny Olsson

 

Hej!

Mitt namn är Johnny Olsson och jag är SI-ledare för grundkursen i religionsvetenskap och teologi. Jag kommer ursprungligen från Gotland, men har studerat här vid CTR sedan 2012 med Religionshistoria som min huvudsakliga inriktning. Av erfarenhet kan jag lova att ni har valt ett spännande ämne och att ni har en rolig tid framför er!

Under mina år som student har jag själv varit en aktiv deltagare i SI-möten, vilket inte endast har varit till stor hjälp i mina studier utan även har bidragit till att jag har lärt känna mina kurskamrater. Under terminens gång kommer vi tillsammans under högst 15 timmar att arbeta med kursmaterialet, förbereda oss inför tentor och utveckla våra studietekniker.

Tid och plats för dessa möten kommer i sinom tid att dyka upp i ert elektroniska schema TimeEdit. Ni kan alltid skriva till mig på min studentmail om ni undrar över något, men för att underlätta vår kontakt har jag skapat en Facebook-grupp där vi kan diskutera allt som rör era studier. Facebook-gruppen heter CTRA12 – VT2018.

Väl mött och lycka till!

E-post: johnny.olsson.736student.luse

 

 

Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk och Nya testamentet på grundspråk

Jessica Alm


Hej! Jag heter Jessica Alm och kommer denna termin att vara SI-ledare på både kursen Gamla testamentet på grundspråk och Nya testamentet på grundspråk. Jag har varit mentor sedan 2009 och ser alltid fram emot att träffa en ny grupp studenter. Jag har en Teologie Masterexamen inom Gamla testamentets exegetik och kurserna som väntar er studenter är fantastiskt spännande och fylld av aha-upplevelser, men samtidigt tämligen tuffa och krävande. Jag hoppas att ni ser SI-verksamheten som en resurs att utnyttja, där vi tillsammans kan ventilera, diskutera och tillsammans utforska Gamla och Nya testamentets texter och historia. SI-träffarna är till för er, så har ni tankar, funderingar, frågor och förslag vill jag gärna att ni hör av er, antingen om vi ses i samband med föreläsningar eller via epost. Vi ses på SI-träffarna under våren, hoppas jag!

E-post: jessicaalm078gmailcom

Religious Roots of Europe

Amer Sarie


Glad att vara en student inom det internationella mastersprogrammet Religious Roots of Europe, själv ska jag avsluta min utbildning vid slutet av terminen. Tidigare har jag studerat sociologi, kommunikation och arabiska vid American University of Beirut. I både Libanon och Sverige var jag ofta involverad i mentorsverksamheten för studenter och unga vuxna. Vad jag tar med mig är den berikande interfaithmiljö som alltid kan vara till hjälp. Därför ser jag mycket fram emot att vara SI-ledare här på CTR. Under våra tutorials kommer vi att diskutera frågor om kursinnehåll och studieteknik samt dagsaktuella frågor om kristendom, judendom och islam.

E-post: amer.sariegmailcom

Kandidatuppsatser

Tania Norell


För tionde terminen har jag nöjet att få vara SI-ledare på kursen för de som skriver kandidatuppsats vid CTR. Sedan 2007 har jag på Lunds Universitet läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik, religionsfilosofi, samt teoretisk filosofi, Latin och kulturvetenskap. Jag har en Teol. kand. och en Fil. kand. i tros- och livsvetenskap och en Masterexamen i Visual Culture Studies och en Masterexamen i religionsfilosofi. Det ska bli roligt att vara Er behjälplig i uppsatsskrivar- processen. Vid SI-träffarna kommer vi att titta på redan framlagda uppsatser inom olika ämnen. Vi diskuterar t.ex. hur man kan strukturera en ämnespresentation och vad som ingår i uppsats dispositionen och viktigast av allt hur man kommer igång med skrivandet av uppsatsarbetet. Vi går också igenom vad som är viktigt att tänka på inför framläggning och opponeringen. För er som skriver uppsats för första gången kan det kännas överväldigande. Men, om man tar ett steg i taget så kommer man alltid i mål. Det är för att stötta Er i att ta dessa steg, för att bli klara inom tidsramen, som SI-träffarna erbjuds. Välkomna!

E-post: tania.norellctr.luse