lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

SI-ledare VT16

SI-ledare VT16

CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs

 

Jacqueline Daneberg

Hej! Mitt namn är Jacqueline Daneberg och jag kommer att vara SI-ledare med inriktning tros- och livsåskådningsvetenskap på grundkursen i religionsvetenskap och teologi, tillsammans med Katja under denna vårtermin.

Jag kommer ursprungligen från Göteborgstrakten men är för närvarande boende och studerande i Lunds närhet. Jag läser min åttonde termin vid CTR och skriver just då kandidatuppsats inom kyrko- och missionsstudier, samt läser några kurser i judaistik. Jag är antagen prästkandidat för Göteborgs stift sedan våren -13. Att vara SI-ledare på institutionen är en spännande utmaning och jag ser fram emot nya erfarenheter inom såväl studieteknik som samarbete.

Som student vill jag uppmana just dig att gå på dessa möten, berätta vad du vill uppnå och få en bättre chans att få goda resultat i dina studier! Vi SI-ledare finns till som stöd och resurs för dig och dina studier och finns här för din skull. Välkommen!

 

Katja Holtklint Broomé

Hej! Jag heter Katja Holtklint Broomé och kommer under våren 2016 att vara SI-ledare på grundkursen i religionsvetenskap och teologi, tillsammans med Jacqueline.

Jag bor i Malmö men är uppvuxen i Helsingborg, och läser för närvarande en kandidatkurs i engelska som en del i min utbildning till gymnasielärare. Jag har tidigare läst fem terminer på CTR, bland annat kurser inom religionsbeteendevetenskap, etik, religionshistoria, tros– och livsåskådningsvetenskap och islamologi. Den här hösten blir min sjätte termin som SI-ledare. Jag ser mycket fram emot det, och hoppas att vi ses på de kommande träffarna!

 

Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk


Magnus Halle

Hej! Jag heter Magnus Halle och kommer under våren 2016 att vara SI-ansvarig för kursen Gamla Testamentet på grundspråk. För närvarande läser jag tredje termin på masterprogrammet i teologi, med inriktning Bibelvetenskap (GT).  Jag läste själv kursen vårterminen 2013 under min tredje termin vid CTR – jag kan intyga att kursen är såväl krävande som givande! Tidigare har jag bland annat läst klassisk grekiska och latin, och vid CTR har jag utöver hebreiska också läst nytestamentlig grekiska.


Jag tänker anpassa verksamheten på träffarna efter progressionen i undervisningen. Mentorsträffarna är till för er och det finns såklart utrymme för era egna frågor eller önskemål. Ta gärna kontakt via epost nedan, haffa mig i korridoren eller när vi ses på föreläsningarna under terminens gång.Kandidatuppsatser inom Tros- och livsåskådningsvetenskap, Kyrko- och missionsstudier

 

Tania Norell


För åttonde terminen i följd har jag nöjet att få vara SI-mentor på kursen för de som skriver kandidatuppsats vid CTR. Sedan 2007 har jag vid Lunds Universitet läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik, religionsfilosof i, samt teoretisk filosofi, Latin och kulturvetenskap. Jag har en Teol. Kand. och en Fil. Kand. i tros- och livsvetenskap och en Masterexamen i Visual Culture Studies. Det ska bli roligt att vara Er behjälplig i uppsatsskrivarprocessen. Vid mentorsträffarna kommer vi att titta på redan framlagda uppsatser inom olika ämnen. Vi diskuterar t.ex. hur man kan strukturera en ämnespresentation och vad som ingår i uppsats dispositionen och viktigast av allt hur man kommer igång med skrivandet av uppsatsarbetet. Vi går också igenom vad som är viktigt att tänka på inför framläggning och opponeringen.

För er som skriver uppsats för första gången kan det kännas överväldigande. Men, om man tar ett steg i taget så kommer man alltid i mål. Det är för att stötta Er i att ta dessa steg, för att bli klara inom tidsramen, som mentorsträffarna erbjuds. Välkomna!