lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

SI-ledare HT18

CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs

Johnny Olsson
 
Mitt namn är Johnny Olsson och jag är SI-ledare för grundkursen i religionsvetenskap och teologi. Jag kommer ursprungligen från Gotland, men har studerat här vid CTR sedan 2012 med Religionshistoria som min huvudsakliga inriktning. Av erfarenhet kan jag lova att ni har valt ett spännande ämne och att ni har en rolig tid framför er!

Under mina år som student har jag själv varit en aktiv deltagare i SI-möten, vilket inte endast har varit till stor hjälp i mina studier utan även har bidragit till att jag har lärt känna mina kurskamrater. Under terminens gång kommer vi tillsammans under högst 15 timmar att arbeta med kursmaterialet, förbereda oss inför tentor och utveckla våra studietekniker.


Tid och plats för dessa möten kommer i sinom tid att dyka upp i ert elektroniska schema TimeEdit. Ni kan alltid skriva till mig på min studentmail om ni undrar över något, men för att underlätta vår kontakt har jag skapat en Facebook-grupp där vi kan diskutera allt som rör era studier. Facebook-gruppen heter CTRA12: HT18

Väl mött och lycka till!

E-post: johnny.olsson.736student.luse

 

Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk

Johnny Olsson

Mitt namn är Johnny Olsson och jag är SI-ledare för "Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II (BIVB25)". Jag kommer ursprungligen från Gotland, men har studerat här vid CTR sedan 2012 och har nyligen tagit ut en masterexamen i Religionshistoria. Därtill har jag studerat det fascinerande språket hebreiska. Ni som ska läsa denna kurs har en spännande och rolig tid framför er!

Under mina år som student har jag själv varit en aktiv deltagare i SI-möten, vilket inte endast har varit till stor hjälp i mina studier utan även har bidragit till att jag har lärt känna mina kurskamrater. Under terminens gång kommer vi tillsammans under högst 10 timmar att arbeta med kursmaterialet, förbereda oss inför tentan och utveckla våra studietekniker. Jag kommer även att dela ut matieral som ni kommer att ha användning för när ni lär er hebreiska.


Tid och plats för dessa möten kommer i sinom tid att dyka upp i ert elektroniska schema TimeEdit. Ni kan alltid skriva till mig på min studentmail om ni undrar över något, men för att underlätta vår kontakt har jag skapat en Facebook-grupp där vi kan diskutera allt som rör era studier. Facebook-gruppen heter BIVB25: HT18.

Väl mött och lycka till!


E-post: johnny.olsson.736student.luse

 

Religious Roots of Europe

Amer Sarie

Glad att vara en student inom det internationella mastersprogrammet Religious Roots of Europe, själv ska jag avsluta min utbildning vid slutet av terminen. Tidigare har jag studerat sociologi, kommunikation och arabiska vid American University of Beirut. I både Libanon och Sverige var jag ofta involverad i mentorsverksamheten för studenter och unga vuxna. Vad jag tar med mig är den berikande interfaithmiljö som alltid kan vara till hjälp. Därför ser jag mycket fram emot att vara SI-ledare här på CTR.

Under våra tutorials kommer vi att diskutera frågor om kursinnehåll och studieteknik samt dagsaktuella frågor om kristendom, judendom och islam.

E-post: amer.sariegmailcom

 

Ansvarig SI-metodhandledare på CTR

Tania Norell

Sedan 2007 har jag på Lunds Universitet läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik, religionsfilosofi, samt teoretisk filosofi, Latin och kulturvetenskap. Jag har en Teol. kand. och en Fil. kand. i tros- och livsvetenskap och en Masterexamen i Visual Culture Studies och en Masterexamen i religionsfilosofi. För närvarande är jag doktorand vid CTR inom religionsfilosofi med fokus på 1600tals filosofen Baruch Spinoza.

E-post: tania.norellctr.luse