lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

SI-ledare HT14

CTRA11 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (campuskurs)
CTRA22 Religionsvetenskap och teologi: Möten med världens religioner
(CTRD01 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs [internetkurs])

Jacqueline Daneberg

Jacqueline Daneberg heter jag. I höst är jag mentor för Er tillsammans med Katja. När kurserna separeras någonstans i mitten av terminen, kommer jag att hålla i den religionsvetenskapliga delen. Jag är en glad och ambitiös tjej som ursprungligen kommer från trakterna kring Göteborg och jag är antagen prästkandidat för Göteborgs stift sedan våren 2013. För tillfället läser jag min femte termin på universitetet och denna termin är det kyrko-och missionsstudier som hägrar. Mentorsmöten under min studietid har varit mycket viktiga för min inlärning. Att få jobba med andra, dryfta tankarna kring studierna och materialet och känna att någon lyssnar. Jag och Katja finns som Din resurs. Gör dina studier en tjänst, du är hjärtligt välkommen!

 

RHIA11 Religionshistoria: Grundkurs
RHIA21 Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv
RHIA22 Religionshistoria: Antikens religioner och nyandlighet

Katja Holtklint Broomé

Hej! Jag heter Katja Holtklint Broomé och kommer under hösten 2014 att vara mentor på grundkursen i religionshistoria. Under terminens två första månader kommer jag och Jacqueline tillsammans ha ansvar för den del som är gemensam för båda våra inriktningar, vilket är kursen Möten med världens religioner, för att sedan under den senare delen av hösten fortsätta på våra olika inriktningar.

Jag bor i Malmö men är uppvuxen i Helsingborg, och läser den här hösten en fortsättningskurs i engelska som en del i min utbildning till gymnasielärare. Jag har tidigare läst fem terminer på CTR, bland annat kurser inom religionsbeteendevetenskap, etik, religionshistoria, tros – och livsåskådningsvetenskap och islamologi.

Den här hösten blir min tredje termin som mentor. Jag ser mycket fram emot det, och hoppas att vi ses på de kommande träffarna!


ISLA11 Islamologi: Grundkurs
ISLA21 Islamologi: Nutida islamiska diskussioner
ISLA22 Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga historien

Björn Björklund

Hej! Jag heter Björn Björklund och är mycket glad över att få påbörja mitt andra år som mentor för grundkursen i islamologi. Jag är 28 år, uppvuxen i Lund och har i omgångar studerat religionsvetenskap och islamologi på CTR och via Högskolan Dalarna. Genom åren har jag också utvecklat ett stort intresse för ekoteologi, iranistik och det nya ämnet Religion and film studies.

På mentorsträffarna kommer vi tillsammans att jobba med alla kluriga sidor av det omfattande ämnet islamologi. Mentorsträffarna är platsen för alla de osäkra frågorna och alla de halvdana svaren. Platsen där vi över kaffe och kakor får försöka och försöka igen att säga något om teologi, historia, politik, begrepp, teorier, metoder och allt annat som hör islamologiämnet till.

Om du önskar diskutera något särkilt eller ha andra frågor, tveka inte att haffa mig på LUX eller maila mig. Väl mött!

 

BIVB21 Bibelvetenskap (campuskurs)
(BIVD21 Bibelvetenskap [internetkurs])

Jacqueline Daneberg

Jag heter Jacqueline Daneberg och är mentor för denna kurs. Jag läser min femte termin på institutionen (aktuellt ämne: kyrko- och missionsstudier) och kommer ursprungligen från Göteborgstrakten. Jag är också antagen prästkandidat för Göteborgs stift sedan våren-13. Bibelvetenskap är ett roligt ämne och det finns massor att lära, se och diskutera. Var lär man sig detta bäst? Jo, givetvis på mentorsmöten! Kom och lär dig om ämnet ihop med mig och kursare, du gör dig själv och dina studier en tjänst. Jag nås för frågor/förslag på mejl. Välkommen!

 

Kandidatuppsatser

Tania Norell

För femte terminen i följd har jag nöjet att få vara mentor på kursen för de som skriver kandidatuppsats vid CTR, och denna gång specifikt för de som skriver inom ämnena religionshistoria och religionsbeteendevetenskap. Jag har tidigare arbetat som kostymmakare inom teatern i 15 år men har lagt det på hyllan för att studera världens religioner vid CTR. Sedan 2007 har jag läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik och religionsfilosofi. Jag har en Teol. Kand. och en Fil. Kand. i religionsvetenskap.

Det ska bli roligt att vara Er behjälplig i uppsatsskrivarprocessen. Vid mentorsträffarna kommer vi att titta på redan framlagda uppsatser inom olika ämnen. Vi diskuterar hur man kan strukturera en ämnespresentation, hur dispositionen av uppsatsen ser ut och hur man kan komma igång med uppsatsarbetet. Vi går också igenom vad som är viktigt att tänka på inför opponeringen.

För er som skriver uppsats för första gången kan det kännas överväldigande. Men, om man tar ett steg i taget så kommer man alltid i mål. Det är för att stötta Er i att ta dessa steg, för att bli klara inom tidsramen, som mentorsträffarna erbjuds. Välkomna!

 

Religious Roots of Europe

Paula Dubbink

Hej! My name is Paula Dubbink and I am a student of the master program RRE (Religious Roots of Europe), which studies the roots of Islam, Christianity and Judaism at CTR. (I come originally from The Netherlands - hoi!) I am almost done with RRE and this term I am writing my thesis on veiling in Early Christianity, which I hope to present in January.

This term, me and Thomas will coordinate the tutorials for the students in the first and third term of the RRE program. We will be discussing course literature, comment on each other's assignments and also together read chapters from an introductory book about the three religions. We hope to meet many RREs at our tutorials, both online and in real life. As always in RRE, the students have really different backgrounds, both culturally and academically, which means that we can learn a lot from each other.

This will be my third term as a mentor and I'm looking forward to it - I hope you too! For any questions or other matters:


Thomas Hermansson

Hello! I'm Thomas Hermansson, and a student of RRE. I come from a small village in the Swedish province of Västergötland, and I took my Bachelor in theology (major: church history) way back up at Uppsala University. This semester I will write my master's thesis; currently, I am also taking a class in Russian. My main academic interest is probably Patristics, although I enjoy several disciplines and subjects - almost anything can be interesting!

This is my second semester as a mentor, which I will be together with my 'classmate' Paula. It's an interesting experience, and I'm looking forward to what it will bring this semester; I hope you do too :)