lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

SI-ledare HT13

CTRA11 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs

Jaqueline Daneberg

Hej! Jag heter Jacqueline Daneberg och kommer tillsammans med Katja vara mentor för grundkursen denna termin. När den religionsvetenskapliga linjen separeras från den religionshistoriska, så är jag fortsatt mentor för den religionsvetenskapliga delen. Jag kommer från Västra Götaland ursprungligen, men är nu inne på min tredje termin av universitetsstudier här i Lund. Jag är antagen prästkandidat för Göteborgs stift sedan våren 2013. Första gången som mentor, men jag vet vilken tillgång och resurs det är för stressade studenter. Ta dig tid för studierna via mentorsmötena, det är väldigt givande. Vi ses!

RHIA11 Religionshistoria: Grundkurs

Katja Holtklint Broomé

Hej! Jag heter Katja Holtklint Broomé och kommer under hösten att vara mentor på grundkursen i religionsvetenskap och religionshistoria tillsammans med Jacqueline, för att sedan under andra halvan av terminen vara mentor för de studenter som valt den religionshistoriska inriktningen.

Jag bor i Helsingborg, och läser för närvarande min femte termin på CTR, och har tidigare läst kurser inom bland annat religionsbeteendevetenskap, tros – och livsåskådningsvetenskap, etik, och religionshistoria. Jag utbildar mig till gymnasielärare, och kommer i höst att skriva kandidatuppsats i religionspsykologi. Det här är min första termin som mentor, en termin som jag ser mycket fram emot!

 

ISLA11 Islamologi: Grundkurs

Björn Björklund

Mitt namn är Björn Björkkund och jag är mycket glad och tacksam för att under höstterminen få vara mentor för grundkursen i islamologi. Jag har tidigare studerat i omgångar på CTR, första gången 2006-2007 och andra gången 2010-2011. Jag har läst religionshistoria, religionsvetenskap och islamologi. Mina främsta intresseområden har varit ekoteologi och det tvärvetenskapliga studiet av religion och film (men inriktning på dokumentärfilm).

Detta är min första gång som mentor på CTR och jag hoppas få uppleva och lära mig mycket under terminens gång. Framförallt ska det bli kul att få lära känna er elever som läser på grundkursen och få ta del av er resa genom lärandet och alla dess utmaningar. Ses på mentorsmötena!

BIVB21 Bibelvetenskap

Mattias Haglund

Jag heter Mattias Haglund och är mentor under höstterminen för kursen i Bibelvetenskap, BIV B21. Jag har studerat teologi i Lund sedan hösten 2008 och är prästkandidat för Lunds stift sedan 2010 och teologie kandidat sedan februari 2012. I höst skriver jag masteruppsats om samiskt kyrkoliv för framläggning i januari 2014. Bibelvetenskap eller exegetik som det också kallas är ett verkligt spännande ämne där man får ta fram skalpellen och verkligen skärskåda texterna! Att bara läsa texten är som att se på utsidan av en människokropp. Men hur fungerar den? Hur ser den ut inuti? Jag ser fram emot att arbeta som mentor och hoppas att vi ska ha en rolig tid tillsammans!

Kandidatuppsatser

Elise Nilsson

Jag heter Elise Nilsson och är mentor för er som skriver kandidatuppsats i bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Vi kommer att träffas fem gånger under terminen. Med hjälp av övningar, gamla uppsatser och framför allt varandra kommer vi att ta oss hela vägen från idé till framläggning. Det är nu två år sedan jag skrev min kandidatuppsats i praktisk teologi, men jag kommer att dela uppsatsskrivandets bergochdalbana med er då jag den här terminen skriver min master. Det är en intensiv, spännande, krävande och framför allt rolig termin vi kommer att dela. Det ser jag fram emot!

Tania Norell

För tredje terminen i följd har jag nöjet att få vara mentor på kursen för de som skriver kandidatuppsats vid CTR, och denna gång specifikt för de som skriver inom ämnena religionshistoria och religionsbeteendevetenskap. Jag har tidigare arbetat som kostymmakare inom teatern i 15 år men har lagt det på hyllan för att studera världens religioner vid CTR. Sedan 2007 har jag läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik och religionsfilosofi. Jag har en Teol. Kand. och en Fil. Kand. i religionsvetenskap.

Det ska bli roligt att vara Er behjälplig i uppsatsskrivarprocessen. Vid mentorsträffarna kommer vi att titta på redan framlagda uppsatser inom olika ämnen. Vi diskuterar hur man kan strukturera en ämnespresentation, hur dispositionen av uppsatsen ser ut och hur man kan komma igång med uppsatsarbetet. Vi går också igenom vad som är viktigt att tänka på inför opponeringen.

För er som skriver uppsats för första gången kan det kännas överväldigande. Men, om man tar ett steg i taget så kommer man alltid i mål. Det är för att stötta Er i att ta dessa steg, för att bli klara inom tidsramen, som mentorsträffarna erbjuds. Välkomna!

Religious Roots of Europe

Paula Dubbink

My name is Paula Dubbink and the last two terms I have studied the roots of Islam, Christianity and Judaism within the RRE (Religious Roots of Europe) master program at CTR (before that I was living in my home country, the Netherlands). This term, I will together with Anna coordinate the tutorials for the students who will start with their first year of RRE. This is the first time we will have student-tutored tutorials within RRE, but I think and hope that it will be a very useful forum to discuss course literature or other topics that students can suggest themselves. Moreover, it will be a nice occasion to meet other RRE's within the larger crowd of students at CTR. Come all!

Anna Ask

My name is Anna Ask and I'll be the mentor for the master programme "The Religious Roots of Europe" HT2013 together with Paula Dubbink. I'm originally from the eastern part of Skåne but moved to Lund 2004. I've got a master in Literature and I'm currently pursuing a master in comparative religious studies, at the Religous Roots of Europe. The programme is offered in cooperation between the six Nordic universities of Aarhus, Bergen, Copenhagen, Helsinki, Lund and Oslo, which makes this a truly international and exciting programme to be a part of.  This is my first semester being a mentor and since I'm still in the programme I know how challenging it could be and how marvelous it is at the same time, which is just what you will need in order to act as mentor. Hope to see you soon and I'm looking forward to a great semester.