lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

SI-ledare VT19

CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp

Douglas Mattsson

Mitt namn är Douglas Mattsson och jag är SI-ledare för grundkursen i religionsvetenskap och teologi. Jag har studerat på CTR i omgångar sedan 2013 och i höstas blev jag klar med min masteruppsats i ämnet islamologi. Uppsatsen handlade om hur turkiska black metal band och fans förhåller sig till religion och islam och i samband med uppsatsen bodde jag i Istanbul under ungefär ett års tid. Det finns många roliga möjligheter som öppnar sig när man läser religion så jag hoppas ni ska tycka ämnet är lika spännande som jag!

Under vårens SI-träffar kommer vi att arbeta med kursmaterialet, förbereda oss inför tentor och utveckla våra studietekniker. Jag vill ta tillfället i akt och påpeka att SI är till för alla studenter oavsett studiebakgrund. Jag hoppas därför att få ser er alla på våra kommande träffar.

Om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det lättast via facebookgruppen ”CTRA12 VT2019”.

E-post: douglas.gideon.mattssongmailcom

Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk

Niklas Nordenswan

Mitt namn är Niklas Nordenswan. Jag kommer under höstterminen 2019 att fungera som SI-ledare för kursen Gamla testamentet på grundspråk, ett outtömligt fascinerande ämne. Jag arbetar för närvarande med min kandidatuppsats i judaistik, vilken behandlar rabbinsk exegetisk litteratur från senantiken.

Förutom judaistik har jag i Lund hunnit studera bibelvetenskap, lingvistik och modern hebreiska. Själv har jag inte varit SI-ledare tidigare, men jag har haft väldigt goda erfarenheter av att delta på olika SI-möten, särskilt under den kurs jag nu själv ska hålla i mötena för. Jag upplever att SI-mötena är en ypperlig resurs speciellt för den som studerar språk; språk är en företeelse som uppstår i växelverkan människor emellan, och det är i samverkan med andra man bäst lär sig förstå det. Jag ser framemot en givande termin med alla er hebraister. Vi ses på SI-mötena!

E-post: n.nordenswanhotmailcom

Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk

John Sacrédeus

Jag heter John Sacrédeus och kommer vara SI-ledare i nytestamentlig grekiska. Läsåret 2017/2018 läste jag 30 HP grekiska, en rolig period där man fick översätta och tolka bibeln på dess grundtext. Att få arbeta som SI-ledare inom just grekiska känns som ett spännande uppdrag, och ett utmärkt tillfälle att damma av ens grammatiska och språkliga kunskaper. Annars har jag läst en del kyrko- och missionsstudier samt ska denna termin skriva min kandidatuppsats i Tros och Livsvetenskap. Söker för tillfället till Lunds stift för en framtida prästtjänst. Hoppas vi ses!

E-post: john.sacredeusgmailcom

Religious Roots of Europe

Amer Sarie

Glad att vara en student inom det internationella mastersprogrammet Religious Roots of Europe. Tidigare har jag studerat sociologi, kommunikation och arabiska vid American University of Beirut. I både Libanon och Sverige var jag ofta involverad i mentorsverksamheten för studenter och unga vuxna. Vad jag tar med mig är den berikande interfaithmiljö som alltid kan vara till hjälp. Därför ser jag mycket fram emot att vara SI-ledare här på CTR.

Under våra tutorials kommer vi att diskutera frågor om kursinnehåll och studieteknik samt dagsaktuella frågor om kristendom, judendom och islam.

E-post: amer.sariegmailcom

Ansvarig SI-metodhandledare på CTR

Tania Norell

Sedan 2007 har jag på Lunds Universitet läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik, religionsfilosofi, samt teoretisk filosofi, Latin och kulturvetenskap. Jag har en Teol. kand. och en Fil. kand. i tros- och livsvetenskap och en Masterexamen i Visual Culture Studies och en Masterexamen i religionsfilosofi. För närvarande är jag doktorand vid CTR inom religionsfilosofi med fokus på 1600tals filosofen Baruch Spinoza.

E-post: tania.norellctr.luse