lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA)

LUKA

Historik

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv LUKA tillkom 1942 på initiativ av professor Hilding Pleijel för att kartlägga och samla in uppgifter om den kyrkliga seden i äldre tid.

Hilding Pleijel

Hilding Pleijel

Detta arbete utgjorde något av en parallell till det arbete som skedde vid Folklivsarkivet vid Lunds Universitet.

Om man inom folklivsforskningen samlade föremål och dess beskrivning, ville man på motsvarande sätt dokumentera den kyrkliga seden.

Ett stort arbete påbörjades (Luka 1) med att intervjua äldre personer födda på 1840-1870 talen. Totalt intervjuades drygt 5500 personer fram till 1970. Idag omfattas arkivet av 27 olika undersökningar.

Institutionen låg under åren 1946 -1990 bredvid Folklivsarkivet på Finngatan 10 i Lund.  Därefter flyttades arkivet till CTR Allhelgona kyrkogata och from hösten 2014 till LUX Helganavägen 3.

Arkivets samlingar finns på Arkivcentrum Syd, Lund.

Arkivet

Arkivets expedtition finna på LUX, Helgonavägen 3, 223 63 LUND.

Expedition tisdag fm. Telefon 0705 305682

Förfrågningar skickas till thomas.bjorkmanctr.luse

Arkivet

Föreståndare för LUKA är professor Anders Jarlert. Övriga medarbetare är professor em. Curt Dahlgren och teol. lic. Thomas Björkman.

Besöksadress

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv
LUKA
Helgonavägen 3
223 63 Lund

LUKA-dagen 2019

Förordsforskning

Onsdagen den 13 mars 2019 kl 13:15 - 16:00, LUX C121, Helgonavägen 3, Lund.

FÖREDRAG

Föreläsare Simon Pedersen Schmidt, Anders Jarlert, David Gudmundsson.

Om förordets funktion i varierande kyrkohistoriska sammanhang: ett danskt förord till Vita Constantini i reformationstiden, Luthers förord till bibelböcker och 1800-talsförord till Lutherskrifter, Speners Pia Desideria som förord till Johann Arndts postilla.