lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

2012: Raymond Cohen & Monica Hedlund

Raymond Cohen

Raymond Cohen, professor i internationella relationer vid Hebrew University i Jerusalem, har studerat religionernas roll i aktuella konflikter och i konfliktlösning. Han är en internationellt mycket välrenommerad forskare på toppnivå som intresserar sig för ett fält som forskarna på CTR bearbetar utifrån många olika discipliner.

Teologiska fakulteten vill uppmärksamma hans betydelsefulla och insiktsfulla forskning som påminner det svenska samhället om vikten av att synliggöra religionernas roll i konfliktlösning.

Fakultetens beslut att utse Raymond Cohen till teologie doktor honoris causa är ett konkret tecken på fakultetens uppskattning av hans forskning och av samarbetsgemenskapen i Lund och Jerusalem.

Monica Hedlund

Monica Hedlund är professor emerita i latin med latinsk paleografi och kodikologi. Hennes främsta vetenskapliga intresseområden är medeltidslatin, handskriftsstudier, paleografi, kodikologi och den litterära och andliga kulturen i Vadstena kloster. Monica Hedlund har i sin forskning behandlat teologisk litteratur från medeltiden, speciellt med anknytning till Vadstena kloster.

Hon är en nationellt mycket ansedd forskare och Teologiska fakulteten vill genom hedersdoktoratet uppmärksamma hennes betydande insatser för svensk teologisk medeltidsforskning i mer än trettio år och uttrycka sin tacksamhet för ett långvarigt samarbete med ledamöter av det teologiska fakultetskollegiet.

Hedersdoktorerna föreläser

Raymond Cohen håller sin föreläsning

Raymond Cohen: "A Time to Talk" (från den 24 maj 2012 - klicka på bilden för att se föreläsningen)

Monica Hedlund håller sin föreläsning

Monica Hedlund: "Predikanter, petitionärer och pilgrimer" (från den 24 maj 2012 - klicka på bilden för att se föreläsningen)

Raymond Cohen

Raymond Cohen

Monica Hedlund

Monica Hedlund