lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

2004: Kjell-Åke Modéer

Professor Kjell-Åke Modéer, juridiska fakulteten, Lund.

Professor Modéer är en internationellt känd rättshistoriker vars mångsidiga arbete också präglas av djupa insikter i förbindelserna mellan rättens teori och praxis å ena sidan och kristendomens (och även islams) historia och teologiska tänkande å den andra. Han har också i flera år samarbetat med forskare i kyrkohistoria, praktisk teologi och islamologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Kjell-Åke Modéer