lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Läskurser

För studenter som följer äldre studieordning (dvs. studenter som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007) finns nedan en förteckning över läskurser som följer äldre studieordning, men vars kursplaner är Bolognaanpassade. Kursplaner läggs ut efter hand som de fastställs av HT-områdets kursplanegrupp. För frågor om de olika kurserna, kontakta CTR:s studievägledare.

RELIGIONSVETENSKAP

RBL X01/RBL X03 Religionsvetenskap: Religionssociologi – läskurs 1-2 (PDF)

RBL X02/RBL X04 Religionsvetenskap: Religionspsykologi – läskurs 1-2 (PDF)

MIL X01/MIL X02/MIL X03/MIL X04 Religionsvetenskap: Migration, etnicitet och religion – läskurs 1-4 (PDF)

TLL X41/TLL X42 Religionsvetenskap: Religionsfilosofi – läskurs 1-2 (PDF)

TLL X51/TLL X52 Religionsvetenskap: Etik – läskurs 1-2 (PDF)

ISLAMOLOGI

ISL X01/ISL X02/ISL X03/ISL X04 Islamologi: Läskurs 1-4 (PDF)

JUDAISTIK

JDL X01/ JDL X02/ JDL X03/ JDL X04 Judaistik: Läskurs 1-4 (PDF)

RELIGIONSHISTORIA

RHL X01/RHL X02 Religionshistoria: Läskurs 1-2 (PDF)

TEOLOGI

BIL X21/BIL X23 Teologi: Gamla testamentets exegetik utan hebreiska – läskurs 1-2 (PDF)

BIL X22/BIL X24 Teologi: Nya testamentets exegetik utan grekiska – läskurs 1-2 (PDF)

KRL X41/KRL X42 Teologi: Kyrkohistoria – läskurs 1-2 (PDF)

KRL X61/KRL X62 Teologi: Missionsvetenskap med ekumenik – läskurs 1-2 (PDF)

KRL X81/KRL X82 Teologi: Praktisk teologi – läskurs 1-2 (PDF)

TLL X61/TLL X62 Teologi: Systematisk teologi – läskurs 1-2 (PDF)