lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Examensarbeten för teologie kandidatexamen

Nya kursplaner för examensarbeten för teologie kandidatexamen enligt studieordning före den 1 juli 2007

För studenter som följer äldre studieordning (dvs. studenter som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007) finns nedan en förteckning över kursplaner för examensarbeten som följer äldre studieordning, men vars kursplaner är Bolognaanpassade. Kursplaner läggs ut efter hand som de fastställs av HT-områdets kursplanegrupp. För frågor om de olika kurserna, kontakta CTR:s studievägledare.

RELIGIONSVETENSKAP

RBE X01 Religionsvetenskap: Religionssociologi - examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

RBE X02 Religionsvetenskap: Religionspsykologi - examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

MIU X41 Religionsvetenskap: Migration, etnicitet och religion - examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

TLE X45 Religionsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

TLE X55 Religionsvetenskap: Etik - examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

ISLAMOLOGI

ISE X01 Islamologi: Examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

JUDAISTIK

JDE X01 Judaistik: Examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

RELIGIONSHISTORIA

RHE X01 Religionshistoria: Examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

TEOLOGI

BIE X01 Teologi: Gamla testamentets exegetik med hebreiska - examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

BIE X12 Teologi: Nya testamentets exegetik med grekiska - examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

KRE X45 Teologi: Kyrkohistoria - examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

KRE X65 Teologi: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

KRE X85 Teologi: Praktisk teologi - examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

TLE X65 Teologi: Systematisk teologi - examensarbete, teologie kandidatkurs, 15 hp (PDF)