lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Examensarbeten för filosofie magisterexamen

Nya kursplaner för examensarbeten för filosofie magisterexamen enligt studieordning före den 1 juli 2007

För studenter som följer äldre studieordning (dvs. studenter som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007) finns nedan en förteckning över uppsatskurser som följer äldre studieordning, men vars kursplaner är Bolognaanpassade. Kursplaner läggs ut efter hand som de fastställs av HT-områdets kursplanegrupp. För frågor om de olika kurserna, kontakta CTR:s studievägledare.

RELIGIONSVETENSKAP

RBU X21 Religionsvetenskap: Religionssociologi - examensarbete, filosofie magisterkurs, 15 hp (PDF)

RBU X22 Religionsvetenskap: Religionspsykologi - examensarbete, filosofie magisterkurs, 15 hp (PDF)

MIU X42 Religionsvetenskap: Migration, etnicitet och religion - examensarbete, filosofie magisterkurs,15 hp (PDF)

TLU X46 Religionsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete, filosofie magisterkurs, 15 hp (PDF)

TLU X56 Religionsvetenskap: Etik - examensarbete, filosofie magisterkurs,15 hp (PDF)

ISLAMOLOGI

ISU X21 Islamologi: Examensarbete, filosofie magisterkurs,15 hp (PDF)

JUDAISTIK

JDU X21 Judaistik: Examensarbete, filosofie magisterkurs,15 hp (PDF)

RELIGIONSHISTORIA

RHU X21 Religionshistoria: Examensarbete, filosofie magisterkurs,15 hp (PDF)

TEOLOGI

BIU X21 Teologi: Gamla testamentets exegetik med hebreiska - examensarbete, filosofie magisterkurs, 15 hp (PDF)

BIU X22 Teologi: Nya testamentets exegetik med grekiska - examensarbete, filosofie magisterkurs, 15 hp (PDF)

KRU X46 Teologi: Kyrkohistoria - examensarbete, filosofie magisterkurs, 15 hp (PDF)

KRU X66 Teologi: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete, filosofie magisterkurs, 15 hp (PDF)

KRU X86 Teologi: Praktisk teologi - examensarbete, filosofie magisterkurs, 15 hp (PDF)

TLU X66 Teologi: Systematisk teologi - examensarbete, filosofie magisterkurs, 15 hp (PDF)