lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

examensarbeten för filosofie kandidatexamen

Nya kursplaner för examensarbeten för filosofie kandidatexamen enligt studieordning före den 1 juli 2007

För studenter som följer äldre studieordning (dvs. studenter som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007) finns nedan en förteckning över uppsatskurser som följer äldre studieordning, men vars kursplaner är Bolognaanpassade. Kursplaner läggs ut efter hand som de fastställs av HT-områdets kursplanegrupp. För frågor om de olika kurserna, kontakta CTR:s studievägledare.

RELIGIONSVETENSKAP

RBU X11 Religionsvetenskap: Religionssociologi - examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

RBU X12 Religionsvetenskap: Religionspsykologi - examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

MIU X11 Religionsvetenskap: Migration, etnicitet och religion - examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

TLU X45 Religionsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

TLU X55 Religionsvetenskap: Etik - examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

ISLAMOLOGI

ISU X11 Islamologi: Examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

JUDAISTIK

JDU X11 Judaistik: Examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 p (PDF)

RELIGIONSHISTORIA

RHU X11 Religionshistoria: Examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

TEOLOGI

BIU X11 Teologi: Gamla testamentets exegetik med hebreiska - examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

BIU X12 Teologi: Nya testamentets exegetik med grekiska - examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

KRU X45 Teologi: Kyrkohistoria - examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

KRU X65 Teologi: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

KRU X85 Teologi: Praktisk teologi - examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)

TLU X65 Teologi: Systematisk teologi - examensarbete, filosofie kandidatkurs, 15 hp (PDF)