lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Allmänna kurser

För studenter som följer äldre studieordning (dvs. studenter som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007) finns nedan en förteckning över allmänna kurser som följer äldre studieordning, men vars kursplaner är Bolognaanpassade. Kursplaner läggs ut efter hand som de fastställs av HT-områdets kursplanegrupp. För frågor om de olika kurserna, kontakta CTR:s studievägledare.

RELIGIONSVETENSKAP

REV X10 Religionsvetenskap, baskurs, 60 hp (PDF)

REV X11 Religionsvetenskap: Religionsbeteendevetenskap, 12 hp (PDF)

REV X12 Religionsvetenskap: Bibelvetenskap, 12 hp (PDF)

REV X13 Religionsvetenskap: Religionshistoria och religionsantropologi, 12 hp (PDF)

REV X14 Religionsvetenskap: Kristendomens historia, 12 hp (PDF)

REV X15 Religionsvetenskap: Tros- och livsåskådningsvetenskap, 12 hp (PDF)

REV X20 Religionsvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp (PDF)

REV X40 Religionsvetenskap, kandidatkurs, 30 hp (PDF)

REV X50 Religionsvetenskap, magisterkurs, 30 hp (PDF)

REV X60 Religionsvetenskap, kandidatkurs, 30 hp (PDF)

REV X80 Religionsvetenskap, magisterkurs, 30 hp (PDF)

ISLAMOLOGI

ISL X60 Islamologi, kandidatkurs, 30 hp (PDF)

ISL X80 Islamologi, magisterkurs, 30 hp (PDF)

JUDAISTIK

JUD X40 Judaistik, fortsättningskurs, 30 hp

JUD X60 Judaistik, kandidatkurs, 30 hp

JUD X80 Judaistik, magisterkurs, 30 hp

RELIGIONSHISTORIA

RHI X60 Religionshistoria, kandidatkurs, 30 hp (PDF)

RHI X80 Religionshistoria, magisterkurs, 30 hp (PDF)

TEOLOGI

TEO X04 Teologi: Svenska kyrkan, 15 hp (PDF)